Neidio i'r prif gynnwys
Cyffredinol

03 Mai 2019

Bythefnos Gofal Maeth

Ymgyrch ‘The Fostering Network’ yw Bythefnos Gofal Maeth, 13 i 26 o Fai, i godi proffil maethu.

Mae’r ymgyrch wedi ei ddatblygu gan ‘The Fostering Network’ er mwyn arddangos yr ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth. Mae’n cefnogi gwasanaethau maethu i bwysleisio’r angen am fwy o ofalwyr maeth.

Mae gofalwyr maeth yn newid bywydau. Pob blwyddyn ar draws Cymru mae plant angen gofalwyr maeth pan nad oes modd iddynt fyw hefo’u teuluoedd, am lawer o resymau gwahanol.

Mae gofalwyr maeth yn darparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc gall newid eu bywydau. Mae angen miloedd o deuluoedd maeth newydd bob blwyddyn i ofalu am blant, gyda’r angen mwyaf ar gyfer gofalwyr maeth i blant hŷn, grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant anabl a phlant ar eu pen eu hunain yn ceisio lloches.

Mae angen miloedd o ofalwyr maeth newydd pob blwyddyn, oes gennych chi’r gallu i newid bywyd?

Mae nifer o ffyrdd o gymryd rhan yn Bythefnos Gofal Maeth, trwy’r cyfryngau cymdeithasol ar #FCF19 a #changeafuture.

Dewch o hyd i fwy am Bythefnos Gofal Maeth ar wefan ‘The Fostering Network’.

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.