Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Newyddion Cyflogwyr

16 Tachwedd 2021

Wythnos Genedlaethol Diogelu

Os ydych chi’n ystyried cael swydd mewn gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant, cymerwch gip ar hyfforddiant ar-lein newydd i’ch helpu chi i adnabod arwyddion cam-drin, niwed neu esgeulustod plant neu oedolion.

Bydd y pecyn e-ddysgu dwyieithog Gofal Cymdeithasol Cymru rhoi dealltwriaeth ymarferol i chi o ddiogelu. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn gallu:

  • esbonio’r term ‘diogelu’
  • cydnabod camdriniaeth neu’r risg o gamdriniaeth, niwed neu esgeulustod
  • gwybod pa gamau i’w cymryd os ydych chi’n gweld neu’n amau ​​camdriniaeth, niwed neu esgeulustod, neu os bydd rhywun yn dweud wrthych eu bod yn cael eu cam-drin
  • deall hanfodion deddfau ynghylch diogelu
  • cydnabod bod dyletswydd arnoch i riportio camdriniaeth, niwed neu esgeulustod.

Gwyliwch y fideo hwn er mwyn cael cyflwyniad i ddiogelu…

I gael mwy o wybodaeth am ddysgu a deall diogelu, ewch i wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.