Neidio i'r prif gynnwys
Cyffredinol

30 Hydref 2019

Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI?

Ydych chi’n mwynhau gweld pobl yn cael y gorau o bob dydd ac yn cyflawni’r hyn maen nhw ei eisiau mewn bywyd? Dyna yw bwriad gyrfa mewn gofal!

Gallai olygu gweithio gyda, babanod a phlant ifanc, plant a phobl ifanc, oedolion pan fydd angen help ychwanegol arnynt.  Mewn gwirionedd, pobl o bob oedran – eu helpu i wireddu eu breuddwydion!

Ewch i wefan ‘Gofal yn Galw’ i roi cynnig ar yr her fideo i weld sut beth yw gyrfa ym maes gofal. Ar y diwedd, byddwch yn cael proffil personol manwl sy’n dweud wrthych chi os oes gennych chi’r hyn sydd ei angen.

www.aquestionofcare.org.uk

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.