Neidio i'r prif gynnwys
Cyffredinol

21 Ebrill 2020

Rhod Gilbert yn darganfod sut beth yw bod yn weithiwr gofal

Wrth i ymroddiad gweithwyr gofal ddod i’r amlwg yn ystod y pandemig coronafirws, mae BBC Cymru wedi darlledu pennod arbennig o Rhod Gilbert’s Work Experiece am weithio mewn gofal.

Dywedodd Rhod Gilbert: ‘Rwyf wedi bod eisiau ffilmio pennod profiad gwaith fel gofalwr ers blynyddoedd – a chyn COVID-19, gwnaeth ein tîm bach iddo ddigwydd.

‘Roedd yn emosiynol iawn pan wnaethon ni ffilmio, oherwydd mae fy nhad mewn cartref gofal gwych, a bu farw fy mam o Alzheimer’s ychydig flynyddoedd yn ôl.

‘Yn ystod y ffilmio, cefais y fraint o dreulio ychydig ddyddiau yn helpu’r staff mewn cartref yn y Barri, De Cymru. Pan wnaethom ei ffilmio’r llynedd, roeddwn i’n teimlo bod gofalwyr yn un o’r aelodau o gymdeithas oedd yn cael eu gwerthfawrogi lleiaf, er eu bod y rhai mwyaf gwerthfawr o’n cymdeithas; nid yw hynny dan sylw bellach. ’

Mae’r bennod yn gweld Rhod yn cychwyn ar daith emosiynol wrth iddo ddarganfod pwysigrwydd gwaith gofalwyr. Trwy dreulio diwrnod yn hyfforddi, ychydig ddyddiau mewn cartref gofal a diwrnod allan yn y gymuned, mae Rhod yn canfod mai’r allwedd yw dod i adnabod y bobl y mae’n gofalu amdanynt.

Gallwch wylio’r bennod ar BBC iPlayer.

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.