Neidio i'r prif gynnwys
Cyffredinol

20 Awst 2019

Mair Aubrey Rheolwr Gwasanaeth yn ymuno gyda ni yn y Sioe Frenhinol ac yr Eisteddfod Genedlaethol

Dros gyfnod yr haf mae Mair Aubrey, sydd yn ymddangos yn ein straeon fideo, wedi bod yn brysur yn cefnogi Gofalwn Cymru ar hyd a lled y wlad yn codi proffil gweithwyr gofal.

Bu Mair ymuno hefo ni yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Bu’r ddau ddigwyddiad bwysleisio rôl pwysig sydd gan gweithwyr gofal yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Bu Mair siarad gydag angerdd am ei phrofiadau fel Rheolwr Gwasanaeth yng ngogledd Cymru.

Dywedodd Mair: “Roeddwn yn cael fy ngwthio yn yr ysgol i fynd i’r brifysgol neu nyrsio, ond roeddwn i’n gwybod fy mod eisiau gweithio yng ngofal.

“Nid oedd gofal yn cael ei weld fel gyrfa ond mae gymaint mwy i’r gwaith na mae pobl yn meddwl.

“Mae’r teimlad rydych yn cael wrth helpu rhywun gyflawni rhywbeth maent eisiau ei wneud yn wych.”

Rydym o hyd yn chwilio am bobl newydd i fod yn rhan o Gofalwn Cymru. Os ydych chi’n gweithio yng ngofal ac eisiau rhannu eich stori yna cysylltwch â ni.

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.