Neidio i'r prif gynnwys
Cyffredinol

04 Hydref 2021

Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin

Mae codi proffil gweithlu’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru yn allweddol i ddenu a recriwtio mwy o weithwyr i’r sector gofal plant – yn enwedig drwy gyfrwng y Gymraeg – a dangos i gynulleidfa ehangach beth yw’r buddion o weithio mewn maes sydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant bach Cymru.

Mae Mudiad Meithrin yn angerddol am roi’r cyfle i bob plentyn elwa o brofiadau blynyddoedd cynnar o safon uchel a llawn hwyl. 

Ar brynhawn Sadwrn 2il Hydref fe ddathlodd Mudiad Meithrin ei Seremoni Gwobrau flynyddol yn Theatr y Werin yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Bwriad y seremoni yw cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn y cylchoedd a’r meithrinfeydd dydd ac roedd y gyflwynwraig deledu boblogaidd Mari Lövgreen yn cyflwyno’r seremoni yn slic a phroffesiynol iawn.

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau Mudiad Meithrin:

“Mae’r Seremoni Gwobrau yn ffordd hyfryd o godi proffil y gweithlu a lleoliadau blynyddoedd cynnar. Mae’r modd arwrol mae’r staff wedi ymdopi i gynnal y gwasanaeth i blant staff allweddol yn ystod y pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw’r gwasanaeth yma i’r gymuned leol ac i’r economi’n gyffredinol. Mae’n ffordd hyfryd i staff a gwirfoddolwyr gael eu cydnabod trwy gael eu henwebu gan rieni’r plant sy’n eu gofal.”

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

Mae’r Seremoni Gwobrau’n rhoi cyfle i Mudiad Meithrin gydnabod a diolch i’n staff a’n gwirfoddolwyr ar lawr gwlad gan adeiladu eleni ar ymgyrch yn ystod mis Medi i dynnu sylw at waith pwyllgorau. Roedd hi’n hyfryd cael cyfle i gyd-ddathlu’r arfer dda sy’n digwydd ar hyd a lled Cymru, dod at ein gilydd i wneud hynny a darlledu popeth ar y we hefyd.”

 

Gwobrau 2021 Mudiad Meithrin – Enillwyr 2021

Arweinydd (Noddwyd y categori gan Gyngor Sir Ceredigion)

 1. Kate Jenkins (Cylch Meithrin Tedi Twt, Caerffili)
 2. Hannah Lines-Zechmann (Cylch Meithrin Llangyndeyrn, Sir Gaerfyrddin)
 3. Sioned Wyn Jones Roberts (Cylch Meithrin Glantwymyn, Powys)

Chwarae a Dysgu Tu Allan

 1. Cylch Meithrin Eco Tywi, Sir Gaerfyrddin
 2. Cylch Meithrin Sarnau a Llandderfel, Gwynedd
 3. Meithrinfa Cwtsh y Clos, Sir Gaerfyrddin

Cynorthwy-ydd

 1. Carys Price (Cylch Meithrin Cylch yn yr Ysgol, Powys)
 2. Lindsay Turner (Cylch Meithrin Pontarddulais, Abertawe)
 3. Karlie Jo Davies (Cylch Meithrin Penderyn, Rhondda Cynon Taf)

Cylch Meithrin Y De-ddwyrain

 1. Cylch Meithrin Evan James – Rhondda Cynon Taf
 2. Cylch Meithrin Camau Cyntaf Llanhari – Rhondda Cynon Taf
 3. Cylch Meithrin Nant Dyrys – Rhondda Cynon Taf

Cylch Meithrin Y De-orllewin a’r Canolbarth (Noddwyd y categori gan Gyngor Sir Ceredigion)

 1. Cylch Meithrin Crymych, Sir Benfro
 2. Cylch Meithrin Cylch yn yr Ysgol, Powys
 3. Cylch Meithrin Tal-y-Bont, Ceredigion

Cylch Meithrin Y Gogledd-ddwyrain a’r Canolbarth (Noddwyd y categori gan Gyngor Sir Powys)

 1. Cylch Meithrin Glantwymyn, Powys
 2. Cylch Meithrin Drenewydd, Powys
 3. Cylch Meithrin Pontrobert, Powys

Cylch Meithrin y Gogledd-orllewin (Noddwyd y categori gan Ateb)

 1. Cylch Meithrin Pwllheli, Gwynedd
 2. Cylch Meithrin Dolgellau, Gwynedd
 3. Cylch Meithrin Sarnau a Llandderfel, Gwynedd

Cylch Meithrin Gorau Cymru

 1. Cylch Meithrin Pwllheli, Gwynedd

Dewin a Doti

 1. Cylch Meithrin Penparc, Ceredigion
 2. Cylch Meithrin Hywel Dda, Sir Gaerfyrddin
 3. Cylch Meithrin Mornant, Sir y Fflint

Meithrinfa Ddydd (Noddwyd y categori gan Gofalwn Cymru

 1. Meithrinfa Cwtsh y Clos, Sir Gaerfyrddin
 2. Meithrinfa Seren Fach, Gwynedd
 3. Meithrinfa Y Cam Cynta, Sir Gaerfyrddin

Pwyllgor (Noddwyd y categori gan Darwin Gray)

 1. Cylch Meithrin Glantwymyn, Powys
 2. Cylch Meithrin Beddau, Rhondda Cynon Taf
 3. Cylch Meithrin Dyffryn Banw, Powys

Gwirfoddolwr (Noddwyd y categori gan Panel Cyfryngau Cymru)

 1. Eifiona Wood (Cylch Meithrin Abersoch, Gwynedd)
 2. Siôn Hughes, (Cylch Meithrin Bwcle, Sir y Fflint)
 3. Michelle Killey (Cylch Meithrin Tonyfelin, Caerffili)

Cynhwysiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Noddwyd y categori gan S4C)

 1. Cylch Meithrin Penparc, Ceredigion
 2. Cylch Meithrin Y Bedol, Sir Gaerfyddin
 3. Cylch Meithrin Myrddin, Sir Gaerfyrddin

 

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.