fbpx
Skip to main content

Polisi cwcis

Mae cwcis yn ddarnau bach o ddata (ffeil testun) sy’n cael ei ddefnyddio gan wefan gan ofyn i’ch porwr storio gwybodaeth ar eich dyfais, pan fydd defnyddiwr yn ymweld â hi, er mwyn cofio gwybodaeth amdanoch chi, fel eich dewis iaith neu wybodaeth mewngofnodi. Mae’r cwcis hynny’n cael eu gosod gennym ni a’u galw’n cwcis parti cyntaf. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis trydydd parti – sy’n gwcis o barth sy’n wahanol i barth y wefan rydych yn ymweld â hi – ar gyfer ein hymdrechion hysbysebu a marchnata.

Yn fwy penodol, defnyddiwn cwcis a thechnolegau tracio eraill at y dibenion canlynol:

Eich cynorthwyo wrth lywio;

Cynorthwyo i gofrestru ar gyfer ein digwyddiadau, mewngofnodi, a’ch gallu i roi adborth;

Dadansoddi eich defnydd o’n cynnyrch, ein gwasanaethau neu’n ceisiadau;

Cynorthwyo gyda’n hymdrechion hyrwyddo a marchnata. (gan gynnwys hysbysebu ymddygiadol)

Isod mae rhestr fanwl o’r cwcis a ddefnyddiwn ar ein gwefan. Mae ein gwefan yn cael ei sganio gyda’n teclyn sganio cwcis yn rheolaidd er mwyn cadw rhestr mor gywir â phosibl. Rydym yn dosbarthu cwcis yn y categorïau canlynol:

• Cwcis hollol angenrheidiol

• Cwcis perfformiad

• Cwcis gweithredol

• Cwcis targedu

Briwsion hollol angenrheidiol

Mae angen y briwsion hyn er mwyn i’r wefan weithredu a does dim modd eu diffodd yn ein systemau. Fel arfer, dim ond mewn ymateb i gamau a gymerwyd gennych sy’n cyfateb i gais am wasanaethau, megis gosod eich hoffterau preifatrwydd, logio mewn neu lenwi ffurflenni, y cânt eu gosod. Gallwch osod eich porwr i’ch rhwystro neu eich rhybuddio am y cwcis hyn, ond fydd rhai rhannau o’r safle ddim yn gweithio wedyn. Nid yw’r cwcis hyn yn storio unrhyw wybodaeth a adnabyddir yn bersonol.

Cwcis a ddefnyddiwyd

• OptanonConsent

• OptanonAlertBoxClosed