Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Polisi cwcis

Mae cwcis yn ddarnau bach o ddata (ffeil testun) sy’n cael ei ddefnyddio gan wefan gan ofyn i’ch porwr storio gwybodaeth ar eich dyfais, pan fydd defnyddiwr yn ymweld â hi, er mwyn cofio gwybodaeth amdanoch chi, fel eich dewis iaith neu wybodaeth mewngofnodi.

Yn fwy penodol, defnyddiwn cwcis a thechnolegau tracio eraill at y dibenion canlynol:

  • Eich cynorthwyo wrth lywio;
  • Cynorthwyo i gofrestru ar gyfer ein digwyddiadau, mewngofnodi, a’ch gallu i roi adborth;
  • Dadansoddi eich defnydd o’n cynnyrch, ein gwasanaethau neu’n ceisiadau;
  • Cynorthwyo gyda’n hymdrechion hyrwyddo a marchnata. (gan gynnwys hysbysebu ymddygiadol)

Isod mae rhestr fanwl o’r cwcis a ddefnyddiwn ar ein gwefan. Mae ein gwefan yn cael ei sganio gyda’n teclyn sganio cwcis yn rheolaidd er mwyn cadw rhestr mor gywir â phosibl. Rydym yn dosbarthu cwcis yn y categorïau canlynol:

  • Cwcis hollol angenrheidiol
  • Cwcis perfformiad
  • Cwcis gweithredol
  • Cwcis targedu