Neidio i'r prif gynnwys

Gareth John

Gweithiwr Ieuenctid (cyn Brentis)

Roedd gan Gareth bob amser angerdd dros weithio gyda phobl ifanc a daeth o hyd i’w alwedigaeth fel Gweithiwr Ieuenctid diolch i’w brentisiaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion.

Cyn hir ar ôl ymuno â’r cynllun sylweddolodd Gareth pa mor bwysig yw rôl Gweithwyr Ieuenctid ym mywydau llawer o bobl ifanc agored i niwed.

Mae Gareth yn credu bod y profiad a gafodd yn ystod ei brentisiaeth yn gam hollbwysig i ddechrau ei yrfa ym maes gofal cymdeithasol.

Mwy o straeon cyffredinol

New to care? Find out how to get started