fbpx
Skip to main content

Angen gwirfoddolwyr Cartrefi Gofal


Dyma rôl newydd gyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Bydd y rôl yn defnyddio eich sgiliau a’ch diddordebau preswylwyr cartrefi gofal i greu prosiect ag effaith hirhoedlog.

 

Beth fydda i’n ei wneud fel gwirfoddolwr cartrefi gofal gwirfoddol?

Gan weithio ochr yn ochr â chydlynydd gweithgareddau ac ymarferydd celf, byddwch yn defnyddio’r sgyrsiau cawsoch gyda thrigolion er mewyn ei helpu i greu prosiect a allai fod yn seiliedig ar gelf a chrefft, cerddoriaeth garddio, hanes barddoniaeth, adrodd stori’n ddigidol, chwaraeon, drama neu wyddoniaeth.

 

Rydym yn awyddus i ddenu gwirfoddolwyr sy’n gallu neilltuo un sesiwn yr wythnos yn dibynnu ar argaeledd.

 

Darperir hyfforddiant llawn a chymorth parhau gan Age Cymru. Yn amodol ar brofion llif unffordd rheolaidd yn ôl y gofyn.

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb e-bostiwch carehomevolunteer@agecymru.org.uk

Ewch i www.ageuk.org.uk/cymraeg/age-cymru/

Previous story Back to news Next story