fbpx
Skip to main content

Dysgwch fwy am Menna Jones

Menna Jones

Cyd-berchennog Meithrinfa Ffalabalam

Diolch yn fawr iawn i Meithrinfa Ffalabalam am ein helpu i greu'r ffilm arbennig hon.


Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio