Skip to main content

Dysgwch fwy am Rachel Williams

Rachel Williams

Uwch Weithiwr Teulu

Ymunodd Rachel â'r sector fel Cynorthwyydd Dosbarth a sylweddolodd yn gyflym gymaint yr oedd hi'n mwynhau gwneud gwahaniaeth i fywydau plant a'u gweld yn datblygu. Mae hi bellach yn cefnogi teuluoedd trwy Dechrau’n Deg yn Ynys Môn ac yn rhannu ei hangerdd dros weithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant fel Llysgennad Gofalwn Cymru.


Cwestiwn 1: : Beth yw'r her fwyaf rydych chi wedi'i hwynebu dros y flwyddyn ddiwethaf?

Nid oeddem yn gallu gweld teuluoedd wyneb yn wyneb felly roedd yn rhaid i ni addasu’n eithaf cyflym i sicrhau eu bod yn dal i gael y gefnogaeth yr oedd ei hangen arnynt.

Cwestiwn 2: Sut ydych chi'n gwneud gwahaniaeth trwy eich rôl fel Llysgennad Gofalwn Cymru?

Rwy’n cael rhannu fy angerdd i hyrwyddo’r sector a hefyd helpu pobl nad ydyn nhw efallai’n gwybod pa rolau sydd yna a beth hoffen nhw eu gwneud.

Cwestiwn 3: Pa rinweddau sydd eu hangen arnoch chi i fod yn Llysgennad Gofalwn Cymru?

Gall unrhyw un sydd ag angerdd am weithio ym maes gofal ac sydd eisiau helpu eraill i fynd i mewn i’r sector fod yn Llysgennad Gofalwn Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio