fbpx
Skip to main content

Gofalwr Micro Sir Fynwy


Mae Cyngor Sir Fynwy, mewn partneriaeth â Thîm Partneriaeth Ranbarthol Gwent, wedi datblygu ffordd atodol o ddarparu gofal a chymorth yn y gymuned, drwy gefnogi pobl i ddod yn weithwyr gofal hunangyflogedig.

Yn hanesyddol, mae recriwtio gweithwyr gofal cartref mewn ardaloedd gwledig fel Sir Fynwy wedi profi’n anodd. Mae’r peilot yn gobeithio galluogi capasiti gofal ychwanegol ar draws y rhanbarth, gan ddarparu mwy o ddewis a pharhad gofal i’w breswylwyr.

Gall gofalwr micro helpu gydag amrywiaeth o dasgau gofal a chymorth gwahanol, a allai gynnwys (ond heb ei gyfyngu i) gofal yn y cartref, seibiant i ofalwyr, gweithgareddau hamdden a lles, tasgau domestig, gofal anifeiliaid anwes, cwmnïaeth, garddio, a siopa.

Gyda chymorth gan Busnes Cymru, mae pob gofalwr micro yn cael cyngor ac arweiniad parhaus gan y tîm gofal micro, gan eu cefnogi i gwrdd â’r safonau y mae angen eu cynnwys ar Gyfeirlyfr Micro Gofal Sir Fynwy. Unwaith y byddwch ar y cyfeiriadur, mae micro carers yn gysylltiedig â phobl leol sy’n chwilio am wasanaethau gofal.

Ers Ebrill 2022, mae’r tîm gofal micro wedi cefnogi naw o bobl fel Liza i fod yn ofalwyr hunangyflogedig ac wedi ymuno â chyfeirlyfr gofal micro Sir Fynwy.  Mae’r tîm gofal micro yn chwilio am unrhyw un sy’n ystyried dod yn ofalwr micro i gysylltu.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am fod yn ofalwr meicro, gallwch gysylltu â’r tîm gofal micro ar microcarer@monmouthshire.gov.uk, 07977 094126.

Previous story Back to news Next story