Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan. Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Learn More

Ffurflen Gofrestru cynllun cyfweliad gwarantedig

Mae'r ffurflen gofrestru hon yn casglu'r wybodaeth sydd ei hangen arnom i gadw mewn cysylltiad a hefyd i ddeall eich anghenion sefydliadol.


Bydd eich data canlynol yn weladwy i'r cyhoedd drwy ein gwefan a/neu becynnau adnoddau pellach:


  • sefydliad
  • manylion cyswllt arweinio
  • eich cyfleoedd
  • eich meini prawf cymhwysedd cyfweliad.

Ar ôl ei gwblhau gallwch ddechrau postio'ch cyfleoedd trwy ddilyn y canllawiau yma o dan sut mae'n gweithio i gyflogwyr.

Er mwyn ein helpu i fonitro a pharhau i wneud gwelliannau, defnyddiwch ein ffurflen fonitro isod i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am ganlyniadau, heriau a newidiadau.

Ffurflen fonitro


O bryd i'w gilydd, byddwn yn anfon gwahoddiadau atoch i ymuno yn ein fforwm adborth ar-lein.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi.