Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion Cyflogwyr

20 Hydref 2022

A allai cymorth cymheiriaid eich helpu chi?

Os ydych chi’n gweithio mewn cartref gofal, gofal cartref neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant, ac rydych o’r farn y gallai cymorth cymheiriaid eich helpu chi neu’ch tîm y gaeaf hwn, cysylltwch â Gofal Cymdeithasol Cymru.

Maen nhw’n cynnal cyfres o grwpiau i bobl sydd eisiau cysylltu ag eraill mewn rolau tebyg ledled Cymru.

Hefyd, maent yn helpu i sefydlu eich grŵp cymorth cymheiriaid eich hun a dysgu sut i ddod yn arweinydd grŵp.

Os hoffech chi ddysgu rhagor, e-bostiwch lles@gofalcymdeithasol.cymru

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.