Neidio i'r prif gynnwys
Gofal cymdeithasol

24 Ionawr 2023

Angen gwirfoddolwyr Cartrefi Gofal

Age cymru logo

Dyma rôl newydd gyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Bydd y rôl yn defnyddio eich sgiliau a’ch diddordebau preswylwyr cartrefi gofal i greu prosiect ag effaith hirhoedlog.

Beth fydda i’n ei wneud fel gwirfoddolwr cartrefi gofal gwirfoddol?

Gan weithio ochr yn ochr â chydlynydd gweithgareddau ac ymarferydd celf, byddwch yn defnyddio’r sgyrsiau cawsoch gyda thrigolion er mewyn ei helpu i greu prosiect a allai fod yn seiliedig ar gelf a chrefft, cerddoriaeth garddio, hanes barddoniaeth, adrodd stori’n ddigidol, chwaraeon, drama neu wyddoniaeth.

Rydym yn awyddus i ddenu gwirfoddolwyr sy’n gallu neilltuo un sesiwn yr wythnos yn dibynnu ar argaeledd.

Darperir hyfforddiant llawn a chymorth parhau gan Age Cymru. Yn amodol ar brofion llif unffordd rheolaidd yn ôl y gofyn.

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb e-bostiwch carehomevolunteer@agecymru.org.uk

Ewch i www.ageuk.org.uk/cymraeg/age-cymru/

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.