Neidio i'r prif gynnwys
Gofal cymdeithasol

07 Mehefin 2023

Canllaw gofal cymdeithasol i fyfyrwyr

Headshot of Mirain Iwerydd

Ydych chi'n ystyried gweithio yn y maes gofal? Ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r sgiliau cywir?

Darganfyddwch a yw gofal yn yrfa berffaith i chi gyda'n canllaw gofal cymdeithasol i fyfyrwyr.

Mae’r canllaw hwn yn arddangos y gwahanol rolau sydd ar gael ym maes gofal cymdeithasol ac yn rhoi gwybodaeth am y llwybrau amrywiol i mewn i’r sector.

Gofalwn Cymru – gwna gofal yn yrfa!

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.