Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion Cyflogwyr

05 Ebrill 2022

Canopi -mental health support for NHS and social care staff across Wales

Mae Canopi yn wasnaeth cyfrinachol rhad ac am ddim sy’n rhoi mynediad at gymorth iechyd meddwl a lles i staff sy’n gweithio yn sefydliadau gofal cymdeithasol a’r GIG yng Nghymru.

Nod Canopi yw rhoi cymorth i’r rhai sydd â symptomau a chyflyrau megis:

 • teimlo’n drech na gofidus
 • gorbryder ac iselder
 • anhwylder straen wedi trawma

Trwy Canopi gallant gael mynediad at

 • hunangymorth
 • hunangymorth dan arweiniad
 • cymorth gan gymheiriaid
 • ymgynhoriadau wyneb-yn-wyneb rhithwir
 • gwasanaeth cymorth alcohol

Sut i gysylltu â nhw

 1. Llenwch ffurflen atgyfeirio
 2. Anfonwch ebost at canopi@caerdydd.ac.uk
 3. Ffoniwch 0800 058 2738

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: canopi.nhs.wales

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.