Neidio i'r prif gynnwys
Cyffredinol

16 Mawrth 2021

Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd

Heddiw yw Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd!

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn helpu i ddal cymunedau yng Nghymru gyda’i gilydd. Ond beth mae’n ei olygu, a phwy mae’n ei helpu?

Mae gwasanaethau cymdeithasol yn bodoli i ddarparu cymorth sy’n canolbwyntio ar wella lles teuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr.

Er bod rôl gwasanaethau cymdeithasol yn gymhleth ac amrywiol, mae’n seiliedig ar ddarparu gofal a chymorth hanfodol. Maen nhw’n darparu llais i deuluoedd, plant, oedolion a gofalwyr, gan greu amgylchedd diogel.

Ewch i’n tudalen Gwasanaethau Cymdeithasol i gael mwy o wybodaeth:

Beth mae Gweithwyr Cymdeithasol yn ei wneud?

Nod Gweithwyr Cymdeithasol yw gwella bywydau’r bobl maen nhw’n gweithio gyda nhw. Maent yn cefnogi pobl drwy anawsterau cymdeithasol a phersonol, ar yr un pryd â hyrwyddo eu hawliau dynol a’u llesiant.

Maent yn gweithio gydag unigolion, gan gefnogi eu perthnasoedd â’u teuluoedd, grwpiau a chysylltiadau â’u cymuned. Eu helpu i adnabod eu cryfderau, datblygu eu sgiliau a gweithio ar broblemau neu heriau y gallent fod yn eu hwynebu.

Ewch i’n tudalen Gweithwyr Cymdeithasol i gael mwy o wybodaeth:

Eisiau dod yn Weithiwr Cymdeithasol?

Os ydych chi’n angerddol ac yn ymroddedig i ofalu am eraill, fe allech chi ddod yn Weithiwr Cymdeithasol gwych.

Enghraifft berffaith o hyn yw Amy o Gyngor Bwrdeistref Sir Caerffili. Gadawodd Amy yr ysgol heb gymwysterau a phenderfynodd ei bod am wneud gwahaniaeth i berthnasau teuluol. Mae hi nawr yn gweithio i ddod o hyd i gartrefi oes i blant ac yn helpu teuluoedd i ymdopi â materion amrywiol.

Amy Davies, Gweithiwr Cymdeithasol

Gadawodd Amy yr ysgol heb gymwysterau a phenderfynodd ei bod am wneud gwahaniaeth i berthnasau teuluol. Mae hi nawr yn gweithio i ddod o hyd i gartrefi oes i blant ac yn helpu teuluoedd i ymdopi â materion amrywiol.

Roedd Helen yn athrawes gyflenwi mewn ysgolion cynradd am ddeng mlynedd ar hugain, ond un diwrnod penderfynodd ei bod eisiau gwneud mwy i wneud gwahaniaeth, felly gwnaeth ei MSc mewn Gofal Cymdeithasol a daeth yn Weithiwr Cymdeithasol.

Helen Dobson, Gweithiwr Cymdeithasol

Roedd Helen yn athrawes gyflenwi mewn ysgolion cynradd am ddeng mlynedd ar hugain, ond un diwrnod penderfynodd ei bod eisiau gwneud mwy i wneud gwahaniaeth, felly gwnaeth ei MSc mewn Gofal Cymdeithasol a daeth yn Weithiwr Cymdeithasol.

Cymwysterau Gwaith Cymdeithasol

Mae ar Weithwyr Cymdeithasol angen:

  • sgiliau cyfathrebu ardderchog
  • cadernid
  • gwybodaeth am y gyfraith a pholisi
  • gwybodaeth am theori gwaith cymdeithasol.

Er mwyn cymhwyso’n Weithiwr Cymdeithasol yng Nghymru mae’n rhaid i chi gwblhau cwrs a gymeradwyir gan Gofal Cymdeithasol Cymru.

I gael gwybodaeth am brifysgolion Cymru sy’n cynnig y radd israddedig neu’r radd Meistr ewch i Gofal Cymdeithasol Cymru:

Addysg gymhwyso gwaith cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol yn barod?

Diolch am eich gwaith!

Dyma rai adnoddau i’ch cefnogi gan Gofal Cymdeithasol Cymru:

GofalCymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/canlyniadau-personol

GofalCymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/adnoddau-gefnogi-eich-iechyd-a-llesiant-yn-ystod-y-pandemig-coronafeirws-covid-19

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.