Neidio i'r prif gynnwys
Cyffredinol

19 Mawrth 2019

Diwrnod Rhyngwladol Gwaith Cymdeithasol 2019

Diwrnod i holl weithwyr cymdeithasol ymuno a’i gilydd i ddathlu llwyddiannau’r proffesiwn yw Diwrnod Rhyngwladol Gwaith Cymdeithasol. Mae Diwrnod Rhyngwladol Gwaith Cymdeithasol 2019 yn canolbwyntio ar annog perthnasoedd rhwng unigolion, a pwy well i ofyn i na cefnogwraig ein ymgyrch, Amy Davies?

Fe wnaeth Amy gymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol oherwydd ei bod eisiau gwneud gwahaniaeth i berthnasau teuluoedd. Mae hi nawr yn gweithio gyda theuluoedd bregus i ymdopi gyda materion gwahanol.

Mae annog perthnasau a grymuso unigolion yn allweddol i weithio fel gweithiwr cymdeithasol.

 

Fe wnaethom ofyn i Amy am ei gwaith fel gweithiwr cymdeithasol:

 

Cwestiwn 1: Beth rwyt ti’n ei garu am dy swydd?

“Dwi’n frwd iawn dros adeiladu perthnasau a dwi’n gweithio’n galed i sicrhau bod teuluoedd yn aros gyda’i gilydd, hyd yn oed os yw hynny’n golygu ein bod yn gorfod wynebu anawsterau gyda’n gilydd. Dyna beth rwy’n ei garu.”

 

Cwestiwn 2: Wyt ti’n wynebu unrhyw heriau?

“Mae rhai teuluoedd yn gallu bod yn anodd weithiau, ac mae’n rhaid adeiladu ffydd fel eu bod nhw’n fodlon gweithio’n galed gyda chi.”

 

Cwestiwn 3: Pa fath o berson sydd ei angen i fod yn weithiwr cymdeithasol?

“Mae’n rhaid i chi allu gweld yr ochr ddoniol, oherwydd heb hynny ni fyddwch yn gallu cysylltu â’r bobl rydych chi’n eu cefnogi.”

 


 

Ydych chi’n barod am yr her o fod yn weithiwr cymdeithasol?

I ddarganfod mwy am fod yn weithiwr cymdeithasol gallwch ymweld a’n tudalen gweithiwr cymdeithasol, neu cysylltu a chyflogwr yn eich ardal.

 

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.