Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion Cyflogwyr

12 Medi 2022

Mae eich lles yn bwysig

Mae llesiant yn ganolog i strategaeth y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant ac fe’i cydnabyddir yn hollbwysig i gael gweithlu sy’n cael ei werthfawrogi ac sy’n gynaliadwy.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gwahodd cyflogwyr i ddarganfod mwy am drafod eu gwaith i gefnogi lles yn y gweithle. Maen nhw eisiau rhannu’r weledigaeth o sut y dylai llesiant yn y gwaith edrych a pha mor bwysig ydyw i’n gweithlu.

Ymunwch â nhw, i ddysgu mwy am eu fframwaith iechyd a lles newydd a’r ystod o gefnogaeth sydd ar gael i chi. Clywch am y pethau maen nhw wedi eu cynllunio, rhannwch eich barn a darganfod sut i ymuno â’u rhwydwaith lles newydd.

Mae’r gweminar ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

I archebu eich lle ar 13 Hydref 2022 11:00am -12:30pm, llenwch y ffurflen archebu ganlynol.

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.