Neidio i'r prif gynnwys
Cyffredinol

12 Mai 2022

Nyrs y flwyddyn 2022

Mae Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru wrth ei fodd o weld gwobrau Nyrs y Flwyddyn yn dychwelyd yn 2022.

 

Eleni, maent yn edrych ymlaen at ddathlu 10fed pen-blwydd eu gwobrau mawreddog, gan gydnabod safonau eithriadol mewn nyrsio. Mae ein gwobrau’n cydnabod yr ymdrechion, yr ymrwymiad a’r cyflawniadau eithriadol sydd wedi cael eu gwneud gan y gymuned nyrsio gyfan.

 

Ydych chi’n adnabod Nyrs y Flwyddyn nesaf Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru 2022?

Os felly, dathlwch eu cyflawniad a rhannwch eu stori, a rhoi’r gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu iddynt.Gellir llenwi ffurflenni enwebu ar-lein ar gyfer pob un o’r 17 categori drwy’r dudalen ‘Nyrs y Flwyddyn’ ar wefan Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru, y dyddiad cau yw 30 Mehefin 2022.

 

DYMA GATEGORÏAU ELENI:

 • Gwobr Uwch Nyrs a Nyrs Arbenigol
 • Gwobr Gofalu am Berson Hŷn
 • Gwobr Prif Swyddog Nyrsio Cymru
 • Gwobr Plant a Bydwreigiaeth
 • Gwobr Nyrsio Cymunedol
 • Gwobr Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd
 • Gwobr Gwella Iechyd Unigolion
 • ac Iechyd y Boblogaeth
 • Gwobr Arloesi a Digideiddio mewn Nyrsio
 • Gwobr Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl
 • Gwobr Cyflawniad Oes
 • Gwobr Addysg Nyrs
 • Gwobr Myfyriwr Nyrsio
 • Gwobr Nyrsio Gofal Sylfaenol
 • Gwobr Nyrs Gofrestredig (Oedolyn)
 • Cefnogi Addysg a Dysgu mewn Ymarfer
 • Gwobr Cefnogi Gwelliant Drwy Ymchwil
 • Gwobr Nyrsio Lliniarol Pediatrig Suzanne Goodall

 

Gall unigolion gael eu henwebu am wobr gan gyfoedion, timau, rheolwyr, cleifion a’r cyhoedd. Rhaid i nyrsys enwebedig, bydwragedd, myfyrwyr nyrsio, a gweithwyr cymorth gofal iechyd ddangos angerdd dros eu proffesiwn ac enghreifftio gwahaniaethu mewn gofal, arweinyddiaeth, gwasanaeth ac arloesedd. Anogir amrywiaeth mewn enwebeion i adlewyrchu’r gweithlu yng Nghymru ar draws pob maes nyrsio; Y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol Annibynnol, y Trydydd Sector, y GIG, neu’r Awdurdod Lleol.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â CPDWales@rcn.org.uk

Gwnewch yn siŵr eich bod yn eu tagio ar gyfryngau cymdeithasol a defnyddiwch y #WalesNOTY2022

Dolenni cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: RCNWales

Trydar: @RCNWales

Instagram: rcn_wales

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.