Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion Cyflogwyr

28 Ionawr 2022

Recriwtio ar Sail Gwerthoedd

Ydych chi’n chwilfrydig sut y gall recriwtio ar gyfer sail gwerthoedd wneud gwahaniaeth i’ch sefydliad?

Ydych chi’n barod i wneud newidiadau ymarferol i’ch helpu i ddod o hyd i’r bobl iawn?

Rydym ni gyd eisiau i blant, pobl ifanc ac oedolion i gael y cymorth cywir gan y bobl gywir ac i gydweithwyr yn y sector gofal i ffynnu yn eu rolau. Mae’r Rhaglen Recriwtio seiliedig ar Werthoedd yn rhaglen ar gyfer darparwyr gofal yn y gweithluoedd oedolion a phlant.

Bydd y gweithdai ar-lein rhyngweithiol hyn yn rhoi prosesau cam wrth gam ymarferol i chi i recriwtio pobl sydd â’r gwerthoedd cywir. Bydd cefnogaeth ac adnoddau parhaus i’ch helpu i roi’r hyn rydych wedi’i ddysgu ar waith.

Hoffem eich gwahodd i ragflas o’r cwrs recriwtio ar sail gwerthoedd – dydd Mawrth 15 Chwefror rhwng 3-4pm.

Cofrestrwch ar gyfer ein sesiwn ragflas yma.

Mae’r rhaglen yn cynnwys pum sesiwn:

Sesiwn Un – Cyflwyno Recriwtio ar Sail Gwerthoedd, 30 Mawrth, 1-3pm

Sesiwn Dau – Strategaeth Recriwtio, 13 Ebrill, 1-3pm

Sesiwn Tri – Strategaeth Hysbysebu, 3 Mai, 1-3pm

Sesiwn Pedwar – Proses o Recriwtio, 17 Mai, 1-3pm

Sesiwn Pump – Cynllun Gweithredu, 25 Mai, 1-3pm

Cofrestrwch ar gyfer y pum sesiwn yma.

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.