Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion Cyflogwyr

25 Ebrill 2022

Rhyddhad Yswiriant Gwladol wrth gyflogi cyn-filwyr

Mae’r Llywodraeth yn annog busnesau i fanteisio ar ryddhad Yswiriant Gwladol wrth logi cyn-filwyr

 

O dan gynllun newydd, gall busnesau sy’n cyflogi cyn-filwyr arbed miloedd o bunnoedd mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogeion.

O 6 Ebrill 2022, nid oes rhaid i gyflogwyr dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol i gyn-filwyr yn eu blwyddyn gyntaf o gyflogaeth sifil ar ôl gadael y lluoedd arfog.

Gall busnesau hefyd hawlio’r rhyddhad hwn yn ôl-weithredol ar gyfer unrhyw weithwyr cymwys a gyflogwyd ganddynt yn ystod y 12 mis diwethaf.

Mae’r rhyddhad ar gael i bob cyflogwr cyn-filwyr, ni waeth pryd y gadawodd y cyn-filwr y lluoedd arfog arferol, ar yr amod nad ydynt wedi’u cyflogi mewn swydd sifil ers gadael y gwasanaeth. Bydd y rhyddhad ar gael i bob cyn-filwr cymwys bob tro y bydd yn gadael Lluoedd Arfog EM.

 

Darllenwch fwy am y cynllun ar: www.gov.uk

Mwy o erthyglau newyddion

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.