fbpx
Skip to main content

Prentisiaethau i'r cyflogwr:

I ddarganfod mwy am redeg prentisiaethau o fewn eich sefydliad

Dysgu mwy

Beth yw prentisiaethau?

Mae prentisiaethau’n cynnig ffordd i hyfforddi, datblygu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

 • Mae prentisiaid yn derbyn cyflog, yn union fel gweithwyr eraill. Bydd y cyflog yn dibynnu ar bethau fel oedran, profiad, sgiliau neu allu.
 • Mae cymwysterau prentisiaeth yn gymysgedd o ddysgu yn y swydd a phrofiad, a sgiliau cyfathrebu a rhifedd.
 • Mae prentisiaeth yn cymryd rhwng 18 mis a dwy flynedd i’w chwblhau.
 • Mae prentisiaethau’n addas ar gyfer pob oedran. Os ydych chi’n 16 oed neu’n hŷn ac am weithio yn y sector gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant, gallai prentisiaeth fod yn lle da i gychwyn.

Stories from apprentices

Callum Fennell
Prentis
Emily Free
Myfyriwr Gweithiwr Cymdeithasol (cyn Brentis)
Naomi Frere
Myfyriwr Gweithiwr Cymdeithasol (cyn Brentis)
Naomi Lovesay
Cyngor Sir Fynwy
Gareth John
Gweithiwr Ieuenctid (cyn Brentis)
Catrin Jones Williams
Camau Bach Mudiad Meithrin
Lisa Newall

Pam mae prentisiaethau’n bwysig?

 • Mae prentisiaethau’n creu cyfleoedd i bobl ennill profiad mewn swydd. Bydd y cyflogwr yn cefnogi prentis i ennill y sgiliau angenrheidiol i wneud y swydd. Bydd hefyd yn darparu hyfforddiant gyda darparwr dysgu.
 • Mae’n ffordd wych i helpu i ennill y cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y swydd.
 • Mae prentisiaethau’n lle gwych i ddatblygu gyrfa yn y sector gofal.

 

Manteision bod yn brentis:

 • Rydych chi’n cael eich cyflogi o’r diwrnod cyntaf gyda chyflog a gwyliau â thâl.
 • Byddwch yn ennill cymhwyster cenedlaethol sy’n cael ei ariannu’n llawn ac yn gallu arwain at ddatblygiad gyrfa.
 • Byddwch yn cael cefnogaeth ac arweiniad i ddatblygu’ch gwybodaeth a’ch sgiliau wrth weithio.
 • I’r rhai sy’n newydd i weithio yn y sector gofal mae’n gyfle gwych i gyfarwyddo â gweithio, dysgu sut i gymryd cyfrifoldeb a deall yr amgylchedd gwaith.

 

Am ragor o wybodaeth a gweld y prentisiaethau sydd ar gael ar hyn o bryd, ewch i: