Neidio i'r prif gynnwys

Sam Tanner

Dirprwy Reolwr Meithrinfa

Ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, aeth Sam i’r coleg i gwblhau ei Lefel 3 CACHE yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant, ar ôl bod eisiau gweithio gyda phlant erioed. Dechreuodd ym Meithrinfa Gofal Dydd Hollies fel Nyrs Feithrin ac yna gweithiodd ei ffordd i fyny i ddod yn Ddirprwy Reolwr.

Holi ac Ateb gyda Sam

Pam aethoch chi i ofal plant?

Rwyf bob amser wedi bod ag angerdd am weithio gyda phlant, i'w helpu i ddatblygu a thyfu'n feddylwyr a dysgwyr annibynnol.

Beth rydych chi'n eu gwneud mewn diwrnod arferol?

Rydym yn cynllunio llawer o weithgareddau i roi profiadau uniongyrchol i blant na fyddent o bosibl yn eu cael gartref, sy'n canolbwyntio ar yr holl anghenion unigol i'w helpu i ddatblygu'n gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol.

Beth yw rhan fwyaf buddiol y swydd?

Gwybod eich bod chi'n rhoi dechrau da mewn bywyd i'r plant, ac amgylchedd diogel a chynnes i'w helpu i ddysgu, tyfu a datblygu.

Mwy o straeon gofal plant

New to care? Find out how to get started