Skip to main content
Hidlo
Hidlo canlyniadau eich swyddi trwy ddewis o’r opsiynau isod

Gweithio gyda:

Lefel y swydd:

Lleoliad y swyddi:

Lleoliad: Sir y Fflint
Rhan Amser

Personal Assistants wanted to work with adults and children across all age groups. Salary and hours dependent on which post you are successful in being recruited for. Do you? • Enjoy helping people achieve their goals and outcomes and helping them link into the community • Enjoy supporting people to live their life, their way and helping people to be…

Lleoliad: Cymru Gyfan
£10 yr awr/ Dros dro

Are you an experienced support worker?  Do you have experience of assisting children with emotional behavior difficulties, learning/physical difficulties or autism? If so, we currently have varied support work roles across South East Wales that may be of interest to you. These area’s include Cardiff , Newport, Rhondda Cynon Taf and more ! The shifts you work could be based…

Lleoliad: Gwynedd
Llawn Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma ar wefan Cyngor Gwynedd. Pwrpas y Swydd: •Cefnogi ag annog defnyddwyr gwasanaeth i fod mor annibynnol â phosibl drwy gynorthwyo’r unigolyn eu teuluoedd a’u gofalwyr gyda thasgau nad ydynt yn gallu ymdopi gyda neu yn ei chael hi’n anodd gwneud ar ben eu hunain. •Sicrhau fod lles corfforol ac…

3 wythnos yn ôl
This job listing has expired
Lleoliad: Gwynedd
Llawn Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd. Gwahoddir ceisiadau gan berson sydd a diddordeb i weithio fel rhan o dim ac yn unigol i gefnogi defnyddwyr ag anabledd dysgu i ddilyn rhaglenni gwasanaeth cymunedol eu naws yn y Gwasanaeth Dydd uchod. Mae nifer o’r defnyddwyr ag anghenion dwys, felly bydd gofalu am…

Lleoliad: Gwynedd
Llawn Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd. Rydym yn chwilio am Weithwyr Cefnogol i Asiantaeth Gofal Cartref Cyngor Gwynedd i weithio yn ardal Dwyfor. Fel aelod o staff Asiantaeth Gofal Cartref Cyngor Gwynedd, byddwch yn cael cyfle i wella eich sgiliau a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y maes gofal drwy ddilyn…

Lleoliad: Gwynedd
Llawn Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd. Mae’r swydd i chi os ydych yn berson sensitif, ymroddedig gyda’r gallu i weithredu mewn modd sy’n parchu hawliau’r unigolyn bob amser. Rydym hefyd yn chwilio am unigolyn sy’n gallu gweithredu fel aelod o dim. Sicrhau fod lles corfforol ac emosiynol y defnyddwyr yn cael…

Lleoliad: Gwynedd
Llawn Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd. Mae’r swydd yma i chi os ydych yn berson sensitif, ymroddedig gyda’r gallu i weithredu mewn modd sy’n parchu hawliau’r unigolyn bob amser. Person aeddfed sydd yn gallu derbyn cyfrifoldebau ac yn gallu gweithredu fel aelod o dim. Sicrhau fod lles corfforol ac emosiynol y…

Lleoliad: Conwy
£9 yr awr/ Llawn Amser

Company Description- Home Instead Senior Care Conwy and Denbighshire are passionate about providing home care with a difference. We have one simple aim which is to provide care to people in their own homes just as their family members would. We provide support in maintaining independence and dignity. Job Description- We need new care assistants across both Conwy and Denbighshire.…

Nursery Nurse Little Stars (Deeside) LTD
Lleoliad: Sir y Fflint
Llawn Amser

Little Stars (Deeside) LTD is looking to recruit a level 3 qualified and experienced nursery nurse to join our team. As a nursery nurse you will assist with all activities associated with the care and development of children which includes the welfare, safety and supporting physical needs. You will be required to work with all age groups and must be…

Lleoliad: Caerdydd
£9.00 yr awr/ Llawn Amser

We’ve got what you’ve been looking for! *This particular role is within the Thornhill area of Cardiff ONLY – at the clients preference, Male carers are preferred. The shifts will provide this client with full time care, running from 7am – 7pm, and then 7pm-7am (Wake-In’s)* A rewarding career with a leading domiciliary care provider, Full time vacancies, up to…

1 15 16 17 18 19 22