Skip to main content
Hidlo
Hidlo canlyniadau eich swyddi trwy ddewis o’r opsiynau isod

Gweithio gyda:

Lefel y swydd:

Lleoliad y swyddi:

Lleoliad: Gwynedd
Llawn Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd. Mae’n hanfodol i chi galli; – Gweithio dan bwysau a gallu bod yn hunan-ddibynnol – Gallu cynnal cyfrinachedd – Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig clir a chryno – Ymroddiad i wella ansawdd y gwasanaethau. – Gallu peidio â chynhyrfu pan fo problemau ymddygiad yn codi…

Lleoliad: Gwynedd
Rhan Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd. Rydym yn chwilio am rhywun sensitif, ymroddedig gonest a dibynadwy gyda’r gallu i weithredu mewn modd sy’n parchu hawliau’r unigolyn bob amser. Mae’n hanfodol eich bod yn gallu gweithredu yn unigol ac fel aelod o dîm. Ydych chi wedi ystyried gweithio yn y maes Gofal?…

Lleoliad: Gwynedd
Rhan Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd. Pwrpas y Swydd; – Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud. – Sicrhau fod lles corfforol ac emosiynol y defnyddwyr yn cael eu cwrdd drwy weithredu Cynllun y Defnyddiwr unigol. Sicrhau y cedwir amgylchedd cyfforddus a glan yn…

Lleoliad: Gwynedd
Dros dro

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd. Pwrpas y Swydd. – Sicrhau fod pobl Gwynedd wrth wraidd popeth a wnawn. – Hyrwyddo ethos gofal person canolog drwy gynnal safonau ymarfer proffesiynol sy’n cwrdd ac anghenion corfforol, emosiynol, deallusol ,cymdeithasol ac ysbrydol y rhai sydd yn defnyddio’r gwasanaeth – Cefnogi unigolion i wneud…

Lleoliad: Gwynedd
Rhan Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd. Bydd y person cywir yn; – Y gallu i ymddwyn mewn ffordd gyfrifol ac efo hunan ddisgyblaeth. – Y gallu i ddangos gofal ac ystyriaeth am les plentyn neu berson ifanc bregus. – Sgiliau cyfarthrebu da – Yn dangos symbyliad (initiative) – Yn onest –…

Lleoliad: Caerdydd
£9.45 - 10.15 yr awr/ Llawn Amser

At Cardiff Homecare you will enjoy being part of a friendly, driven team. Come and join us today! Skills & Abilities: • Full training will be provided so experience is not essential. • Are you kind and a caring individual who would like a new challenge? Essential Criteria: • Drivers needed with use of their own car. • Applicants need…

Lleoliad: Cyngor Bro Morgannwg
£9.45 - 10.15 yr awr/ Llawn Amser

At Cardiff Homecare you will enjoy being part of a friendly, driven team. Come and join us today! Skills & Abilities: • Full training will be provided so experience is not essential. • Are you kind and a caring individual who would like a new challenge? Essential Criteria: • Drivers needed with use of their own car. • Applicants need…

Lleoliad: Casnewydd
£9.45 - 10.15 yr awr/ Llawn Amser

At Cardiff Homecare you will enjoy being part of a friendly, driven team. Come and join us today! Skills & Abilities: • Full training will be provided so experience is not essential. • Are you kind and a caring individual who would like a new challenge? Essential Criteria: • Drivers needed with use of their own car. • Applicants need…

Lleoliad: Sir Gaerfyrddin
££10.00 yr awr/ Rhan Amser

Flexible Personal Assistant is required to support a Lady who needs support with daily living tasks such as personal care, companionship, varied tasks needed for her health and wellbeing. To enhance her life inside the home for up to 10 hours per week as agreed in advance with the family. Could include some evenings. She will need someone who is…

Lleoliad: Ceredigion
Dros dro

We are looking to recruit a Flying Start Family Support, Parenting and Early Language Assistant. This is an exciting opportunity to join our Flying Start Team on a fixed-term, full time basis to cover a maternity leave. You will work closely with the Health Visitors, Advisory Teacher, Parenting Officer and the wider team – including staff from other agencies –…

1 2 3 4 5 28