Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

430 Swyddi gofal

Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 25/06/2024

Gweithiwr Cefnogi Iechyd a Gofal Cymdeithasol - De Sir Ddinbych

Gweithiwr Cefnogi Iechyd a Gofal Cymdeithasol - De Sir Ddinbych Disgrifiad swydd I weld pecyn gwybodaeth y swydd agorwch y ddolen isod os gwelwch yn dda: Pecyn Gwybodaeth Ai chi yw’r un ar gyfer y swydd? Rydym hefo'r hawl i gau'r swydd hon yn…
 • Denbighshire County Council / Cyngor Sir Ddinbych
 • Denbighshire
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cefnogi Iechyd a Gofal Cymdeithasol - De Sir Ddinbych role in Denbighshire
Gofal cymdeithasol

Gweithiwr Cefnogaeth Sesiynol

Lleoliad gwaith: Adnoddau AnableddauMae'r Tîm Plant ag Anableddau yn cefnogi plant ag anableddau yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned.Byddwch yn cynorthwyo plant â gweithio tuag at sicrhau canlyniadau. Gall hyn gynnwys darganfod gweithgareddau iddynt eu…
 • Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Conwy
 • Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cefnogaeth Sesiynol role in Conwy
Gofal cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol Sesiynol (Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng)

Ail hysbysebiad o'r swydd yw hwn ac. Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais. Gwasanaeth: Plant, Teuluoedd a Diogelu Adran: Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Tim Dyletswydd mewn Argyfwng Am wybodaeth am y swydd, gweler y dolenni isod Hysbyseb…
 • Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Conwy
 • Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cymdeithasol Sesiynol (Tîm Dyletswydd mewn Argyfwng) role in Conwy
Gofal cymdeithasol

Gweithiwr Cefnogi Sesiynol

Lleoliad gwaith: Yn y GymunedYr oll sydd ei angen arnoch i gychwyn ar eich gyrfa mewn gwaith cefnogi yw eich rhinweddau naturiol. Dewch â'ch rhinweddau personol gyda chi ac fe wnawn ni ddarparu'r hyfforddiant sydd ei angen arnoch, dewch i weld beth y gallech…
 • Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Conwy
 • Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cefnogi Sesiynol role in Conwy
Gofal cymdeithasol

Gweithiwr Cefnogaeth Gymunedol

Lleoliad gwaith: Amrywiol Ydych chi eisiau gyrfa fuddiol ac am wneud gwahaniaeth i bobl Ddiamddiffyn yn eich ardal leol? Os byddwch yn gweithio yn Sector Gofal Cyngor Conwy, gallwn gynnig mwy na dim ond swydd gofalu i chi. Gallwn roi cyfle i chi gael swydd…
 • Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Conwy
 • Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cefnogaeth Gymunedol role in Conwy
Gofal cymdeithasol

Gweithiwr Cefnogi Cymunedol

A hoffech chi gael gyrfa sy'n rhoi boddhad a chael gwneud gwahaniaeth i bobl diamddiffyn yn eich ardal leol?Drwy weithio yn sector gofal Cyngor Conwy, gallwn ni gynnig mwy na swydd ofalu'n unig i chi. Gallwn ni roi'r cyfle i chi gael swydd ystyrlon a…
 • Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Conwy
 • Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cefnogi Cymunedol role in Conwy
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 14/07/2024

Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaethau Uniongyrchol: Maethu

Ynglŷn â'r rôl Bydd Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso yn dechrau ar gyflog a disgrifiad swydd Gradd 9 cyn symud ymlaen i radd 10 ar ôl 2 flynedd yn y swydd. Bydd gweithwyr cymdeithasol profiadol yn dechrau ar gyflog a disgrifiad swydd Gradd 10. Gellir…
 • Ceredigion County Council / Cyngor Sir Ceredigion
 • Ceredigion
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaethau Uniongyrchol: Maethu role in Ceredigion
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 24/06/2024

2 x Swyddog Adolygu Annibynnol: Diogelu

Ynglŷn â'r rôl Mae'r swydd hon yn gymwys ar gyfer taliad atodol marchnad o £200 y mis. Nodwch y bydd y taliad ychwanegol hwn yn cael ei adolygu ar 31 Mawrth 2025.Gall yr ymgeisydd llwyddiannus fod yn gymwys i gael hyd at uchafswm o £8,000 (gan…
 • Ceredigion County Council / Cyngor Sir Ceredigion
 • Ceredigion
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: 2 x Swyddog Adolygu Annibynnol: Diogelu role in Ceredigion

Taliadau Uniongyrchol - Cynorthwyydd Personol

Manylion Swydd Wag Neidio i'r Prif Gynnwys Manylion Swydd Wag Llywio - Hygyrchedd Fersiwn Cyferbyniad Uchel Help gyda Hygyrchedd Map o'r Safle Prif Dudalen Lywio Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru Sut i Ymgeisio Cwestiynau…
 • Carmarthenshire County Council / Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Carmarthenshire
Manylion: Taliadau Uniongyrchol - Cynorthwyydd Personol role in Carmarthenshire
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 12/07/2024

SOCIAL WORKER

About The ServiceThis post includes a £3000 market supplement pro rata in addition to the listed salary and an AMHP allowance of £2800 pro rata where applicable. We are seeking a registered Social Worker to join our multi-disciplinary Community…
 • Cardiff Council/Cyngor Caerdydd
 • Caerdydd
 • Dros dro
 • £38,223 y flwyddyn
Manylion: SOCIAL WORKER role in Caerdydd
Gofal cymdeithasol

Gofalwr Cystylltu Bywydau

Gofalwr Cystylltu Bywydau Disgrifiad swydd Rhannu Bywyd Cartref, Teulu a ChymunedolMae Cynllun Cysylltu Bywydau De Ddwyrain Cymru yn cynnig gwasanaeth unigryw sy'n seiliedig yn y gymuned i oedolion sydd angen gofal a chefnogaeth ym Mlaenau Gwent, Caerffili,…
 • Caerphilly County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Caerphilly
Manylion: Gofalwr Cystylltu Bywydau role in Caerphilly

Cynorthwyydd Gofal

Cynorthwyydd Gofal Disgrifiad swydd Rydyn ni'n recriwtio Cynorthwywyr Gofal yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Math o gontract: Achlysurol/ Wrth GefnLleoliad: Cartrefi Preswyl ledled y Fwrdeistref SirolMae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â…
 • Caerphilly County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Caerphilly
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Cynorthwyydd Gofal role in Caerphilly