Skip to main content

Ai gofal cymdeithasol yw’r yrfa i chi?


Ydych chi eisiau gyrfa ble gallwch ddysgu rhywbeth newydd pob dydd? Ydych chi eisiau cefnogi pobl i fyw’r bywydau maent eisiau byw? Ydych chi wedi cysidro gyrfa yn iechyd a gofal cymdeithasol?

Gwnaeth Cyngor Sir Penfro gynnal ffair swyddi Gofalwn ar 4 Ebrill 2019. Eu nod oedd dangos i bobl bod amrywiaeth o lwybrau gyrfa ar gael yn iechyd a gofal cymdeithasol. Mae rôl allan yno i bawb ac roedd y digwyddiad hwn eisiau dangos i chi sut i ddod o hyd i’r swyddi hyn.

Mae’n grêt gweld Cyngor Sir Penfro yn cefnogi’r ymdrech i recriwtio mwy o weithwyr gofal.

Cafwyd y cyfle i gyfarfod a chyflogwyr iechyd a gofal cymdeithasol o hyd a lled Sir Penfro. Roedd 26 stondin gan gynnwys darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol, sefydliadau cymorth cyflogaeth, cynghorwyr ar waith cymdeithasol, gwarchod plant a gwirfoddoli.

Roedd gweithwyr gofal cymdeithasol wrth law drwy’r dydd i egluro eu gwaith a chynghori pobl ar y llwybrau i mewn i ofal.

Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus a chafodd ffurflenni cais eu cwblhau a chyfweliadau eu trefnu.

I ddod o hyd i fwy am y cyfleoedd gyrfa yn iechyd a gofal cymdeithasol yn Sir Penfro cysylltwch â Chyngor Sir Penfro:

scwwdp@pembrokeshire.gov.uk

01437 776072

Blaenorol Yn ôl i newyddion Nesaf