fbpx
Skip to main content

Learn more about Karima Alghmed

Karima Alghmed

Gweithiwr Gofal Cartref
Caerdydd

Mae Karima wedi gweithio fel gweithiwr gofal cartref ers 15 mlynedd. Yn wreiddiol o Libya, mae gan Karima radd mewn Daeareg. Fel mam sengl, aeth i ofal yn gyntaf oherwydd rhoddodd yr hyblygrwydd iddi ofalu am ei phlentyn, yn ogystal ag eraill.


Question 1: Beth ydych chi'n ei garu fwyaf am eich swydd?

“I mi, defnyddwyr y gwasanaeth. Maen nhw wedi dod yn rhan o fy mywyd, ac yn rhan o fy nheulu, ac i'r gwrthwyneb.”

Question 2: Beth ydych chi’n ei wneud o ddydd i ddydd yn eich swydd?

“Ychydig bach o bopeth, a bod yn onest! Rydyn ni'n gwneud popeth - rydyn ni'n hanner nyrs, hanner person glanhau. Rydyn ni bopeth mewn un person, ond fyddwn i ddim yn ei newid o gwbl. ”

Question 3: Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth rywun sy'n ystyried gyrfa mewn gofal?

“Byddwn i’n dweud, ewch amdani. Does dim angen profiad arnoch i fynd i ofal, mae angen y gallu arnoch i ofalu am eraill a'u trin fel bodau dynol. Os gallwch chi wneud hynny, ni ddylech edrych yn ôl. ”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs