fbpx
Skip to main content

Learn more about Mark Pearson

Mark Pearson

Mark Pearson

Rheolwr Hyfforddiant Craidd
Core Training Manager

Cafodd Mark ei annog i weithio yn y sector gan ffrind ar ôl colli diddordeb yn ei waith fel pobydd. Symudodd ymlaen yn gyflym o waith cymorth i hyfforddi staff newydd, ac yn ddiweddar cwblhaodd ddiploma mewn gofal i gynnig cymorth mwy uniongyrchol i oedolion sydd ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl.


Question 1: Beth yw’r agwedd fwyaf gwerth chweil ar y swydd?

“Un o fy hoff bethau i’w addysgu yw Cymorth Cyntaf. Mae pobl yn dod ata’ i yn aml i ddweud eu bod nhw wedi defnyddio’r sgiliau i achub bywyd, a dwi’n teimlo boddhad mawr pan mae hynny’n digwydd.”

Question 2: Pa gamsyniadau sydd gan bobl am y sector?

“Mae pobl yn meddwl bod y gwaith yn ymwneud â dim ond gofal personol ac ymddygiad heriol, ond mae’r gwobrau’n fwy sylweddol na’r anawsterau o bell ffordd. Dwi bob amser yn meddwl y dylwn i fod wedi gwneud hyn yn gynharach o lawer.”

Question 3: Pa gyfleoedd sydd yna mewn gofal cymdeithasol?

“Fe ddes i’n rheolwr tŷ o fewn dwy flynedd o ddechrau gweithio, felly os ydych chi eisiau symud ‘mlaen mae ‘na ddigon o opsiynau. Bydd angen gweithwyr cymorth ar bobl bob amser.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs