fbpx
Skip to main content

Ffordd newydd a hawdd o gyhoeddi swyddi gwag ar ein porth swyddi


Cyflogwyr gofal cymdeithasol, rydym wedi ei gwneud hi’n haws i chi restru’ch swyddi gofal cymdeithasol cyfredol ar ein porth swyddi.

Nawr yn fwy nag erioed, mae angen pobl i ddarparu gofal a chefnogaeth i’r rhai sy’n agored i niwed yn ein cymunedau.

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r bobl iawn i lenwi’ch swyddi gwag a chefnogi’ch busnes, rydym wedi creu ffurflen syml i chi ei llenwi ar ein gwefan.

Er mwyn i hyn ddigwydd, bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • Teitl swydd
  • Disgrifiad byr o’r swydd wag
  • Lleoliad
  • Tudalen swyddi gwefan / gwefan / dolen Facebook
  • Trosolwg byr o’ch busnes
  • Rhif Ffôn
  • Cyfeiriad ebost.
Blaenorol Yn ôl i newyddion Nesaf