fbpx
Skip to main content

Cael swydd mewn gofal cymdeithasol

Ydych chi’n barod am yr her? Dysgwch fwy o’r astudiaethau achos isod.

New

Ann Davies
Cyd-berchennog Meithrinfa Cwtsh Y Clos

Mae Ann Davies gweithio gyda phlant erioed ac roedd yn Athrawes Gerdd Peripatetig cyn cymhwyso fel Ymarferydd Gofal Plant. Dechreuodd y Cwtch y Clos yn 2014 i gynnig gofal plant i deuluoedd. Mae'r meithrinfa yn cynnwys amgylchedd awyr agored, anifeiliaid ac ethos fferm fel rhan o ofal y plant.

Learn more

Oliver

Mae Oliver yn ddyn ifanc annibynnol anhygoel sy’n caru pêl-droed. Dywedodd ei fam Mel wrthym pam fod gweithiwr cymdeithasol wedi bod mor bwysig iddynt fel teulu.

Learn more

Janet Smith
Gofalwr Cysylltu Bywydau

Mae Janet wedi bod yn ofalwr ers 21 mlynedd ac ar hyn o bryd mae'n gofalu am ddau frawd Medwyn a Gareth. Mae byw gyda Janet yn golygu eu bod yn cael byw mor annibynnol â phosibl, fel rhan o gymuned.

Learn more

Amy
Gofalwr

Mae Amy yn gweithio mewn cartref preswyl yn Ynys Môn ac yn trafod pwysigrwydd defnyddio'r Gymraeg yn ei gwaith a sut fod unrhyw lefel o'r Gymraeg yn fantais fawr i'r sector gofal.

Learn more


Gweithiwr Cymdeithasol

Learn more
1 2 3 11

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs