fbpx
Skip to main content

Cael swydd mewn gofal cymdeithasol

Ydych chi’n barod am yr her? Dysgwch fwy o’r astudiaethau achos isod.

Newydd

Jane Rogers
Pennaeth Gwasanaethau Plant

Mae Jane o Gyngor Sir Fynwy yn sôn am y gwerthoedd a'r sgiliau sydd ei hangen i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Dysgu mwy
Newydd

Hannah Pearson
Cydgysylltydd Gweithgareddau Cartref Gofal

Oherwydd y pandemig coronafirws cafodd Hannah ei diswyddo o'i rôl flaenorol fel rheolwr gwesty. Roedd gweithio yn y sector gofal yn teimlo'n bwysig iddi hi a dyma'r swydd gyntaf iddi ei chael sy'n defnyddio ei gradd mewn celf gain.

Dysgu mwy
Newydd

Nel Owen
Gweithiwr Cymorth Gofal Cartref

Gweithiodd Nel ar fferm am 13 mlynedd cyn newid gyrfa a dod yn Weithiwr Cymorth Gofal Cartref, yn gofalu am bobl yn ei chymuned.

Dysgu mwy

Dean Morgan
Rheolwr Galluoedd y Gweithlu

Mae Dean yn gweithio i Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Pineshield ac yn goruchwylio'r broses o recriwtio a chadw ar draws y gweithlu.

Dysgu mwy

Taith gerdded Gofalwn Cymru
Grŵp o weithwyr gofal yng Nghymru.

Nid yw gweithio mewn gofal bob amser yn hawdd. Rydym yn gwybod y gall fod yn heriol weithiau. Gwnaethom siarad â grŵp o weithwyr gofal yng Nghymru. Dyma ddywedon nhw…

Dysgu mwy

Matt Milum
Arweinydd Tîm

Matt yw Arweinydd Tîm cyn-ysgol Meithrinfa Ddydd Abacus yn Abertawe.

Dysgu mwy
1 2 3 8

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio