Neidio i'r prif gynnwys

Andrew Guy

Hyfforddwr Cymorth

Mae Andrew yn darparu hyfforddiant i weithwyr cymorth rheng flaen sy’n darparu gofal a chefnogaeth i unigolion ag anableddau dysgu, gan eu helpu i ennill annibyniaeth a hyder lle mae ei angen arnynt fwyaf.

Mwy o straeon gofal cymdeithasol

Gofal cymdeithasol

New to care? Find out how to get started