Neidio i'r prif gynnwys

Gareth Smitham

Hyfforddwr Cyfrifiaduron

Mae rôl Gareth yn ymwneud â helpu pobl i fagu hyder a chyflawni unrhyw nodau sydd ganddynt yn y maes TG a chyfrifiaduron. Arferai Gareth weithio mewn Peirianneg, ond mae bellach yn Hyfforddwr Cyfrifiaduron yng Nghanolfan Adnoddau Bro Abertawe sy’n cynnig cefnogaeth i oedolion ag anableddau corfforol.

Holi ac Ateb gyda Gareth

Sut ges di dy swydd?

Fe ges i le yn y sector drwy lwc ar rôl colli fy swydd fel peiriannydd. Ar ôl cwpwl o fisoedd yn y rôl, roedd y bobl ro’n i’n gweithio gyda nhw wedi fy argyhoeddi’n llwyr ‘mod i yn y lle iawn, a dwi dal yma 26 mlynedd yn ddiweddarach.

I ti, beth yw’r rhan fwyaf gwerth chweil?

Y bobl dwi’n gweithio gyda nhw, yn bendant, a chael eu gweld nhw’n magu hyder.

Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa mewn gofal cymdeithasol?

Os oes cyfle’n dod eich ffordd chi, cymerwch ef. Rhowch gynnig arni.

Mwy o straeon gofal cymdeithasol

New to care? Find out how to get started