Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Jake Albrighton

Cynorthwy-ydd Gofal

Mae Jake yn Gynorthwy-ydd Gofal yng nghartref Tregerddan, Aberystwyth. Ar ôl gwirfoddoli pan oedd yn ifanc, fe gwblhaodd cwrs mynediad i nyrsio cyn derbyn swydd lawn-amser yn gweithio gyda’r preswylwyr.

Holi ac Ateb gyda Jake

Beth mae gweithio mewn gofal yn ei olygu i ti?

Dydych chi byth ar ben eich hunain, a does byth cyfle i chi ddiflasu. Mae’r preswylwyr yn wych a phob un gyda phersonoliaethau gwahanol a storïau i rannu, rydych chi’n creu cysylltiad gyda nhw.

Beth wyt ti’n ei weld yn anodd am y swydd?

Pan mae preswyliwr yn dod yn sâl neu’n marw, mae hynny’n gallu bod yn anodd achos mae’n ychwanegu pwysau, ond mae’n rhaid i chi ganolbwyntio ar eich gwaith a meddwl am weddil y preswylwyr hefyd.

Sut wyt ti’n gwneud gwahaniaeth yn dy gymuned?

Rydw i wedi byw yma am weddill fy oes, ac mae rhan fwyaf o’r preswylwyr yma wedi hefyd, dwi’n hoffi’r ffaith fy mod i’n helpu pobl. Rydw i’n gallu sicrhau eu bod yn cael amser cyfforddus a mwynhad o’u hamser yma.

Mwy o straeon gofal cymdeithasol

New to care? Find out how to get started