Neidio i'r prif gynnwys

Karen Wood

Nyrs Gofal Cymdeithasol a Rheolwr Gofal Cartref

Dechreuodd Karen ar ei thaith gofal cymdeithasol yn 18 oed a bu’n gweithio mewn ysgol anabledd dysgu. Ar ôl blynyddoedd o ddatblygu, mae hi wedi ennill Nyrs y Flwyddyn Cymru ac wedi gweithio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol fel Nyrs ar hyd ei gyrfa.

Holi ac Ateb gyda Karen

Beth yw'r peth pwysicaf sydd ei angen arnoch i weithio ym maes gofal cymdeithasol?

Caredigrwydd. Mae angen i chi fod yn garedig.

Beth yw un o'ch hoff rannau o'r swydd?

Rydych chi'n gweithio gyda thîm o bobl sy'n caru'r hyn maen nhw'n ei wneud.

Ydych chi erioed wedi bod eisiau gweithio mewn gofal?

Roeddwn i wir eisiau bod yn Ofodwr, ond doedd dim llawer o agoriadau i berson 18 oed heb lawer o gymwysterau.

Mwy o straeon gofal cymdeithasol

Gofal cymdeithasol

New to care? Find out how to get started