Neidio i'r prif gynnwys

Mike Williams

Gweithiwr Gofal Cartref a Rheolwr Cynorthwyol

Mae Mike wedi gweithio mewn gofal ers 12 mlynedd, ac mae ei angerdd yn amlwg i bawb. Yn siaradwr Cymraeg brwd, mae Mike yn credu bod iaith yn chwarae rhan bwysig yn y lleoliad gofal.

Holi ac Ateb gyda Mike

Sut mae bod yn siaradwr Cymraeg yn ffitio i'ch swydd?

Rwy’n credu ei fod yn ychwanegu at y teimlad o gyfeillgarwch â’n defnyddwyr gwasanaeth iaith Cymraeg - maen nhw wir yn ei werthfawrogi pan fyddaf yn gwneud yr ymdrech i siarad â nhw yn Gymraeg, mae’n gwneud iddyn nhw deimlo’n fwy cartrefol a chyffyrddus.

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich swydd?

Cymaint o bethau. Mae'n yrfa hynod werth chweil, ac rydw i wrth fy modd ei bod yn fy nghadw ar flaenau fy nhraed - does dim dau ddiwrnod yr un peth!

Disgrifiwch eich swydd mewn tri gair

Boddhaus, cyffrous, unigryw.

Mwy o straeon gofal cymdeithasol

New to care? Find out how to get started