Neidio i'r prif gynnwys

Tracy Martin-Smith

Uwch Swyddog Synhwyraidd

Mae Tracy yn gweithio gyda phobl ddall a rhannol ddall ac yn swyddog adsefydlu hyfforddedig. Mae hi’n rheoli tîm sy’n cefnogi pobl o bob oedran drwy gynhyrchu dogfennau braille a chynnal gweithdai symudedd gan ddefnyddio ffyn. Mae hi hefyd yn gweithio’n agos gyda chŵn tywys i sicrhau bod y bobl y mae hi’n eu cefnogi yn gallu mwynhau’r bywyd gorau posib.

Sensory loss is one of those jobs, where if you love it, you are in it for the long haul. People have a difficulty, and we are there to work with them to help solve that problem.

Holi ac Ateb gyda Tracy

Oes unrhyw gamsyniadau’n cael eu gwneud am weithio yn y diwydiant gofal?

Mae pobl yn clywed ‘gofal cymdeithasol’ ac yn meddwl am weithwyr cymdeithasol, ond mae cymaint mwy i’r gwasanaeth na hynny, fel fy rôl i.

Beth yw’r peth gorau am dy swydd?

Cwrdd â pherson ddeng mlynedd ar ôl iddo fynd yn ddall a gweld ei fod wedi mynd i’r Brifysgol a dechrau teulu. Mae hynny wastad yn fy atgoffa fod y swydd yn werth chweil.

Pa rinweddau sydd eu hangen arnat ti i wneud dy swydd?

Mae’n rhaid i chi fod yn ofalgar. Mae hefyd angen agwedd bositif arnoch chi i helpu’r bobl rydych chi’n eu cefnogi i wynebu eu sefyllfaoedd a symud ‘mlaen drwy roi iddynt yr holl gymorth sydd ei angen arnynt.

Mwy o straeon gofal cymdeithasol

New to care? Find out how to get started