Neidio i'r prif gynnwys

Mair Aubrey

Rheolwr Gwasanaeth

Yn fwy na dim, mae Mair eisiau sicrhau bod y bobl y mae hi’n gweithio gyda nhw yn gallu byw eu bywydau gystal â phosib. Dechreuodd Mair ar ei thaith ofalu fel gweithiwr cymorth ac mae wedi cwblhau dau gymhwyster wrth weithio. Mae hi nawr yn rheoli staff mewn cartref gofal i oedolion anabl, gan sicrhau bod ei thenantiaid yn cael y gofal a’r cymorth cywir.

Holi ac Ateb gyda Mair

Pa fath o berson y mae'n ei gymryd i weithio ym maes gofal cymdeithasol?

Rhaid i chi fod yn berson ofalgar, ni all neb eich dysgu i ofalu.

Dywedwch wrthym y darn pwysicaf o weithio mewn gofal?

Sicrhau bod y bobl yn cael y gofal gorau a'r bywyd gorau posibl.

Beth yw'r camsyniad mwyaf o ran gweithio mewn gofal?

Mae llawer mwy na dim ond rhoi gofal personol, rydym yn mynd ar wyliau gyda nhw ac yn eu cefnogi ym mhob ffordd.

Mwy o straeon gofal cymdeithasol

Gofal cymdeithasol

New to care? Find out how to get started