Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion

Mae Gofalwn Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn noddi'r diwrnod ar 6 Awst gyda'n Diwrnod Gofal.

Mwy yma

445 Swyddi gofal

Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 19/08/2024

Social Worker

Social Worker Job information Post No. SSCF0024 - Social WorkerNewport City Council Childrens Services are seeking inspirational and dynamic social worker who are able to make positive contributions to transform the lives of the families we work with. You…
 • Newport City Council / Cyngor Dinas Casnewydd
 • Newport
 • Parhaol
 • £39186 - 43421 y flwyddyn
Manylion: Social Worker role in Newport
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 05/08/2024

Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd

Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd Swydd ddisgrifiad I weld pecyn gwybodaeth y swydd wag agorwch y dolenni isod - Hysbyseb Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person Y manteision o weithio yng Nghyngor Sir Y Fflint
 • Flintshire County Council / Cyngor Sir y Fflint
 • Flintshire
Manylion: Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd role in Flintshire
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 29/07/2024

Gweithiwr Cefnogi a Gofal Annibyniaeth yn y Cartref - Llys Awelon, Rhuthin

Gweithiwr Cefnogi a Gofal Annibyniaeth yn y Cartref - Llys Awelon, Rhuthin Disgrifiad swydd I weld pecyn gwybodaeth y swydd agorwch y ddolen isod os gwelwch yn dda:- Pecyn Gwybodaeth Ai chi yw’r un ar gyfer y swydd?
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 05/08/2024

Support Planner

About The ServiceOur Support Planning team are part of the Directorate of Adults, Housing & Communities in Cardiff Council. As a Directorate, we recognise that support planners are skilled professionals who make positive contributions to people's lives every…
 • Cardiff Council/Cyngor Caerdydd
 • Caerdydd
 • Parhaol
 • £25,979 y flwyddyn
Manylion: Support Planner role in Caerdydd
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 14/08/2024

Support Worker

We have vacancies for Support Worker in the Dolgellau and Barmouth Areas. Days, Waking Nights and Mixed Shifts Available as well as Bank. Salary: £26,208 - £30,386.16 per annum. We are a Domiciliary and Residential Care Provider. We currently have…
 • Treherne Care Group
 • Gwynedd
 • Llawn Amser / Parhaol
Manylion: Support Worker role in Gwynedd
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 19/08/2024

CIW Inspector x 5 Welsh Essential

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn chwilio am Arolygwyr i weithio yn ein timau Arolygu Gofal Plant a Chwarae ac Oedolion. Gan ddefnyddio ei wybodaeth a'i sgiliau, rôl Arolygydd yw diogelu ac amddiffyn llesiant pobl gan sicrhau bod gwasanaethau yn darparu gofal…
 • WG Care Inspectorate Wales (CIW)
 • Conwy
 • Llawn Amser / Parhaol
 • £34,083 - £38,420 y flwyddyn
Manylion: CIW Inspector x 5 Welsh Essential role in Conwy
Gofal plant

Dyddiad cau: 29/07/2024

Gweinyddwr - Gwasanaethau Plant

Gweinyddwr - Gwasanaethau Plant Swydd-ddisgrifiad Bydd eich cyfrifoldebau'n cynnwys: Cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cefnogi effeithiol gyda gweinyddiaeth a chyllid i'r timau gweithredol a chymorth.1. Cynnal a diweddaru amrywiaeth o systemau gwybodaeth…
 • Powys County Council / Cyngor Sir Powys
 • Powys
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Gweinyddwr - Gwasanaethau Plant role in Powys
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 05/08/2024

Social Worker (Child Care Management Team)

Job Description We have an excellent opportunity for a qualified, experienced Social Worker to join Pembrokeshire County Council's Childcare Management Team within the Social Services and Housing directorate. Joining our team in Pembrokeshire will provide…
 • Cyngor Sir Benfro / Pembrokeshire County Council
 • Pembrokeshire
 • Rhan Amser
 • £33,945 y flwyddyn
Manylion: Social Worker (Child Care Management Team) role in Pembrokeshire

Dyddiad cau: 05/08/2024

Cynorthwy-ydd Cymorth Gwaith

Lleoliad gwaith: Yn y gymunedBeth mae'r swydd yn ei olygu?Byddwch yn cydweithio â'r Gweithiwr Cymorth Gwaith wrth weithredu busnes garddwriaethol prysur yn feunyddiol a chyflawni amrywiaeth helaeth o dasgau cysylltiedig, gan gynnwys ymdrin â chwsmeriaid a…
 • Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Conwy
 • Parhaol
Manylion: Cynorthwy-ydd Cymorth Gwaith role in Conwy
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 05/08/2024

Gweithiwr Cymorth Gwaith (Penwythnosau)

Lleoliad gwaith: Yn y gymunedBeth mae'r swydd yn ei olygu?Dan gyfarwyddyd Rheolwr y Tîm neu'r Dirprwy Reolwr, byddwch yn gyfrifol am weithredu busnes garddwriaethol prysur yn feunyddiol a chyflawni amrywiaeth helaeth o dasgau cysylltiedig, gan gynnwys ymdrin…
 • Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Conwy
 • Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cymorth Gwaith (Penwythnosau) role in Conwy
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 05/08/2024

Gweithiwr Cymorth Gwaith

Lleoliad gwaith: Yn y gymunedBeth mae'r swydd yn ei olygu?Dan gyfarwyddyd Rheolwr y Tîm neu'r Dirprwy Reolwr, byddwch yn gyfrifol am weithredu busnes garddwriaethol prysur yn feunyddiol a chyflawni amrywiaeth helaeth o dasgau cysylltiedig, gan gynnwys ymdrin…
 • Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Conwy
 • Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cymorth Gwaith role in Conwy
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 31/07/2024

DAY SERVICE OFFICER

About The ServiceCardiff Day Service is a specialist Day Service that provides support to adults with a learning disability who have complex support needs. People are supported by the service to access a wide range of valued activities and opportunities…
 • Cardiff Council/Cyngor Caerdydd
 • Caerdydd
 • Parhaol
 • £29,777 y flwyddyn
Manylion: DAY SERVICE OFFICER role in Caerdydd