Neidio i'r prif gynnwys

Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd

Mae Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd yn darparu gwasanaeth hanfodol i rieni sy’n gweithio, drwy gynnig gofal plant o’u geni.

A happy childcare worker smiling down at a pre-school aged child
Action shot - children playing tea party outside with nursery worker Sam Tanner.

Gwybodaeth am Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd

Defnyddir y termau cyfleusterau crèche a meithrinfeydd dydd yn gyfnewidiol i ddisgrifio’r man lle mae rhieni’n anfon eu plant i gael gofal yn ystod oriau gwaith. Mae plant mor ifanc â chwe wythnos oed i fyny yn mynd i cyfleusterau crèche a meithrinfeydd dydd.

Gall cyfleusterau crèche a meithrinfeydd dydd gael eu rhedeg gan awdurdodau lleol neu gymunedau lleol, neu gallant gael eu rhedeg yn breifat. Maent yn cynnig awyrgylch diogel i gefnogi chwarae, dysgu a datblygiad plant. Gallant helpu i ddatblygu sgiliau synhwyraidd ac archwilio mewn babanod. I blant bach, mae canolbwyntio ar chwarae yn helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a chreadigol. Gall meithrinfeydd hefyd gynnig datrysiadau dros dro ym maes gofal plant i rieni fynychu digwyddiadau penodol megis hyfforddiant, dysgu neu hyd yn oed ddosbarthiadau ymarfer corff.

Rheolaeth Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd

Mae’n ofynnol i ddarparwyr cyfleusterau crèche a meithrinfeydd dydd yng Nghymru fodloni’r safonau gofynnol a nodir ac a orfodir gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Archwilio rhai rolau y gallwch chi eu gwneud mewn cyfleusterau crèche a meithrinfeydd dydd

Fel Ymarferydd neu Uwch-ymarferydd, byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal dydd i blant mewn rôl oruchwylio, neu mewn rôl sydd ddim yn cael ei goruchwylio. Byddai’r Ymarferwyr Cynorthwyol yn darparu gofal dydd i blant mewn rôl sydd ddim yn cael ei goruchwylio.

Fel rheolwr, byddwch yn gyfrifol am ansawdd, darpariaeth a chynaliadwyedd cyffredinol eich lleoliad.

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.