Neidio i'r prif gynnwys

Jayne Jenkins, Gweithiwr Gofal Cartref

Gweithiwr Gofal Cartref

Mae Jayne yn Weithiwr Gofal Cartref ac mae’n rhan o gynllun Bridgestart yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n galluogi pobl i gael y lefel gywir o ofal i aros yn ddiogel yn y cartref y maent am aros ynddo.

Mwy o straeon gofal cymdeithasol

Gofal cymdeithasol

New to care? Find out how to get started