Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

430 Swyddi gofal

Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 07/07/2024

Social Worker

Social Worker Job information Post No. POSN002440 - Social WorkerWe are looking to recruit Social Workers to support the Home First and Newport Hospital Discharge Service.Home First is an initiative established across the 5 Local Authorities in Gwent and…
 • Newport City Council / Cyngor Dinas Casnewydd
 • Newport
 • Parhaol
 • £39186 - 43421 y flwyddyn
Manylion: Social Worker role in Newport
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 04/07/2024

Support & Wellbeing Worker

Support & Wellbeing Worker Job information Post No. SS175.31 - Wellbeing & Support WorkerNewport Reablement Care ServiceDo you respect others? Have you a friendly personality? Are you willing to develop your skills?If yes, we would like to hear from…
 • Newport City Council / Cyngor Dinas Casnewydd
 • Newport
 • Parhaol
 • £24294 - 25979 y flwyddyn
Manylion: Support & Wellbeing Worker role in Newport
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 11/07/2024

Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan

Manylion Hysbyseb Swydd Mae gan Cyngor Gwynedd becyn cyflogaeth deniadol, am ragor o wybodaeth cliciwch ar y Pecyn Gwybodaeth Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu'n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i'r…
 • Cyngor Gwynedd/Gwynedd Council
 • Gwynedd
 • Parhaol
Manylion: Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan role in Gwynedd
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 04/07/2024

Aseswyr Budd Pennaf x2

Lleoliad gwaith: Coed Pella/ CatrefMae gennym gyfle cyffrous i Asesydd Budd Pennaf ymuno â'n tîm Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ymroddgar a chefnogol.Mae angen dau Asesydd Budd Pennaf Llawn Amser i weithio fel rhan o dîm Trefniadau Diogelu rhag Colli…
 • Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Conwy
 • Parhaol
Manylion: Aseswyr Budd Pennaf x2 role in Conwy
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 11/07/2024

Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Ynglŷn â'r rôl Bydd Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso yn dechrau ar gyflog a disgrifiad swydd Gradd 9 cyn symud ymlaen i radd 10 ar ôl 2 flynedd yn y swydd. Bydd gweithwyr cymdeithasol profiadol yn dechrau ar gyflog a disgrifiad swydd Gradd 10. Gellir…
 • Ceredigion County Council / Cyngor Sir Ceredigion
 • Ceredigion
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Gweithiwr Cymdeithasol - Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig role in Ceredigion

Dyddiad cau: 04/07/2024

Domestic Assistant

About the Role As a Domestic Assistant at Augusta House Respite Service, you'll play an important role as part of our Team. Beyond maintaining a clean and comfortable living space for our Guests, you will be paramount in enhancing their well-being and…
 • Blaenau Gwent CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Blaenau Gwent
 • Parhaol
 • £22,366 y flwyddyn
Manylion: Domestic Assistant role in Blaenau Gwent
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 05/07/2024

Prison in Reach Co-ordinator

Prison in Reach Co-ordinator Adferiad Recovery delivers a flexible and coordinated response to the exceptional circumstances faced by people with co-occurring mental health and substance use conditions and related issues. Vulnerable people facing complex…
 • Adferiad Recovery
 • Wrexham
 • Rhan Amser / Parhaol
 • £24,720.00 (pro rata) y flwyddyn
Manylion: Prison in Reach Co-ordinator role in Wrexham
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 03/07/2024

Support Worker - 508392

We have an opportunity for a passionate and caring person to join our dedicated team of Support Workers in our Supported Living service in Llanelli. This is a 23 hour, part time permanent position. This service needs to be staffed 24/7 so you will be…
 • Pobl Care and Support
 • Carmarthenshire
 • Rhan Amser / Parhaol
 • £12.15 yr awr
Manylion: Support Worker - 508392 role in Carmarthenshire
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 07/07/2024

Cynghorwr Canolbwynt Lles

Disgrifiad G05 £24,294 - £25,119 Lleoliad - Lleolir yn Adeiladau'r Goron 37 awr yr wythnos - cytundeb 12 mis dros dro Cymraeg yn Ddymunol Rydym yn fodlon ystyried trefniadau rhannu swydd Mae'r Ganolfan Les yn dîm bychan ond ymroddedig…
 • Wrexham County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Wrexham
 • Parhaol
Manylion: Cynghorwr Canolbwynt Lles role in Wrexham
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 02/07/2024

Practitioner Manager - Family Support

About usFollowing significant investment into Children and Young People Services, we have further resourced our teams and enhanced our services for children in need of care and support.We now have two well-resourced Family Support Teams dedicated to working…
 • Vale of Glamorgan County Council / Cyngor Bro Morgannwg
 • Vale of Glamorgan
 • Parhaol
 • £49428 y flwyddyn
Manylion: Practitioner Manager - Family Support role in Vale of Glamorgan
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 03/07/2024

Social Worker/ Experienced Social Worker

Social Worker/ Experienced Social Worker Disgrifiad Swydd Carfan Gofal a Chymorth Tymor Byr i Oedolion Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gynnig swyddi Gwaith Cymdeithasol yn rhan o'u Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol.Mae gyda phob un o'n hymarferwyr…
 • Rhondda Cynon Taff CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff (RCT)
 • Rhondda Cynon Taf
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Social Worker/ Experienced Social Worker role in Rhondda Cynon Taf
Gofal cymdeithasol

Dyddiad cau: 03/07/2024

Gweithiwr Preswyl Cymorth i Blant Cartref Nantgwyn

Gweithiwr Preswyl Cymorth i Blant Cartref Nantgwyn Disgrifiad Swydd CARTREF PRESWYL SEIBIANT BYR NANTGWYN Ydych chi'n awyddus i gael effaith gadarnhaol ar fywydau plant a phobl ifainc?Ydych chi'n unigolyn gweithgar a gwydn sydd â'r gallu i gefnogi…
 • Rhondda Cynon Taff CBC / Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff (RCT)
 • Rhondda Cynon Taf
 • Rhan Amser / Parhaol
Manylion: Gweithiwr Preswyl Cymorth i Blant Cartref Nantgwyn role in Rhondda Cynon Taf