fbpx
Skip to main content

Cael swydd mewn gofal cymdeithasol

Ydych chi’n barod am yr her? Dysgwch fwy o’r astudiaethau achos isod.

New

Ann Davies
Cyd-berchennog Meithrinfa Cwtsh Y Clos

Mae Ann Davies gweithio gyda phlant erioed ac roedd yn Athrawes Gerdd Peripatetig cyn cymhwyso fel Ymarferydd Gofal Plant. Dechreuodd y Cwtch y Clos yn 2014 i gynnig gofal plant i deuluoedd. Mae'r meithrinfa yn cynnwys amgylchedd awyr agored, anifeiliaid ac ethos fferm fel rhan o ofal y plant.

Learn more

Janet Smith
Gofalwr Cysylltu Bywydau

Mae Janet wedi bod yn ofalwr ers 21 mlynedd ac ar hyn o bryd mae'n gofalu am ddau frawd Medwyn a Gareth. Mae byw gyda Janet yn golygu eu bod yn cael byw mor annibynnol â phosibl, fel rhan o gymuned.

Learn more

Amy
Gofalwr

Mae Amy yn gweithio mewn cartref preswyl yn Ynys Môn ac yn trafod pwysigrwydd defnyddio'r Gymraeg yn ei gwaith a sut fod unrhyw lefel o'r Gymraeg yn fantais fawr i'r sector gofal.

Learn more


Gweithiwr Cymdeithasol

Learn more

Uchenna Chukwuoma
Cynorthwy-ydd Gofal

Daeth Uchenna o Nigeria i ddechrau gweithio fel gyrrwr danfon nwyddau oherwydd ei fod yn mwynhau siarad â phobl. Ond ar ôl iddo ddarganfod gwefan Gofalwn Cymru, fe ddechreuodd ei yrfa fel gweithiwr gofal ac mae’n defnyddio ei sgiliau pobl i wella bywydau’r rhai sydd yn ei ofal.

Learn more
1 2 3 11

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs