fbpx
Skip to main content

Latest News


24 July 2023

Y rhai a gyrhaeddodd restr fer Gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg 2023

Dysgwch fwy am y wobr sy’n dathlu’r rhai sy’n darparu gofal trwy gyfrwng y Gymraeg a phleidleisiwch am yr enillydd Beth yw’r wobr Gofalu trwyr’r Gymraeg? Mae’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg yn wobr flynyddol sy’n cydnabod, dathlu a rhannu gwaith y rhai sydd wedi gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth […]

Learn more

9 June 2023

Annog siaradwyr Cymraeg i gael gyrfa yn y maes gofal 

Yr Eisteddfod Genedlaethol yw uchafbwynt y calendr diwylliannol yng Nghymru. Ar ddydd Iau 10 Awst, byddwn yn noddi’r wŷl unigryw hon drwy greu Diwrnod Gofal. Gyda’r bartneriaeth yma rydyn ni’n mawr obeithio denu siaradwyr Cymraeg o bob lefel i ystyried gyrfa yn y maes gofal.  Dewch i gwrdd â ni yn yr ŵyl fywiog hon. […]

Learn more

June 2023

Mae’r enwebiadau nawr ar agor ar gyfer gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg 2023

Dechrau chwilio am weithwyr sy’n darparu gofal a chymorth rhagorol drwy gyfrwng y Gymraeg. Eleni, rydyn ni’n noddi’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg. Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu gweithwyr sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy ddarparu gofal a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n agored i unrhyw weithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym […]

Learn more

7 June 2023

Canllaw gofal cymdeithasol i fyfyrwyr

Ydych chi’n ystyried gweithio yn y maes gofal? Ydych chi’n meddwl bod gennych chi’r sgiliau cywir? Darganfyddwch a yw gofal yn yrfa berffaith i chi gyda’n canllaw gofal cymdeithasol i fyfyrwyr. Mae’r canllaw hwn yn arddangos y gwahanol rolau sydd ar gael ym maes gofal cymdeithasol ac yn rhoi gwybodaeth am y llwybrau amrywiol i […]

Learn more

19 May 2023

Cwrs newydd am ddim yn helpu gweithwyr gofal cymdeithasol i ddysgu Cymraeg

Gall gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru nawr ddysgu Cymraeg am ddim, diolch i gwrs ar-lein newydd. Rydyn ni wedi creu’r cwrs Camau mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yn arbennig ar gyfer bobl sy’n gweithio o fewn gofal cymdeithasol. Mae’n cynnig dysgu hyblyg drwy gyrsiau byr sy’n […]

Learn more

2 May 2023

Gofalwn Cymru – stori hyd yn hyn

Nod Gofalwn Cymru yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae sy’n cefnogi rhai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae’r ddau sector yn chwarae rhan hanfodol wrth gynnal lles, annibyniaeth pobl ac i blant, gan eu cefnogi i ddatblygu a thyfu. Yn yr adroddiad hwn rydym […]

Learn more

3 April 2023

Ganolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe

Rhaglen arobryn yn helpu 35 aelod o Ganolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe i gael swyddi ym maes gofal Mae mwy na 70 aelod o Ganolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe wedi cwblhau rhaglen arobryn Gofalwn Cymru, Cyflwyniad i ofal cymdeithasol, sy’n helpu i’w rhoi ar y llwybr i yrfa ym maes gofal. Ers hynny, mae 35 ohonynt wedi […]

Learn more

24 March 2023

Gofalwr Micro Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy, mewn partneriaeth â Thîm Partneriaeth Ranbarthol Gwent, wedi datblygu ffordd atodol o ddarparu gofal a chymorth yn y gymuned, drwy gefnogi pobl i ddod yn weithwyr gofal hunangyflogedig. Yn hanesyddol, mae recriwtio gweithwyr gofal cartref mewn ardaloedd gwledig fel Sir Fynwy wedi profi’n anodd. Mae’r peilot yn gobeithio galluogi capasiti gofal […]

Learn more
1 2 3 11