fbpx
Skip to main content

Newyddion Diweddaraf


12 Mai 2022

Nyrs y flwyddyn 2022

Mae Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru wrth ei fodd o weld gwobrau Nyrs y Flwyddyn yn dychwelyd yn 2022.   Eleni, maent yn edrych ymlaen at ddathlu 10fed pen-blwydd eu gwobrau mawreddog, gan gydnabod safonau eithriadol mewn nyrsio. Mae ein gwobrau’n cydnabod yr ymdrechion, yr ymrwymiad a’r cyflawniadau eithriadol sydd wedi cael eu gwneud gan […]

Dysgu mwy

30 Ebrill 2022

“Mae Avril wedi newid fy mywyd”

Yn ddiweddar cawsom gyfarfod ag Avril Bowen, o Sir Gâr a ddywedodd wrthym am ei rolau ym maes gofal plant yn y cartref.   Sut ddaethoch chi’n nani? Roeddwn i’n warchodwr plant am ugain mlynedd tan i’m gŵr a minnau benderfynu lled-ymddeol. Roedden ni am symud i gefn gwlad, ond roeddwn i wedi dod yn […]

Dysgu mwy

28 Ebrill 2022

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau 2022

Cyflwynwyd gwobrau i saith enillydd yn y seremoni Gwobrau 2022 eleni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ddydd Iau, 21 Ebrill. Cafodd y gwobrau eu harwain gan y darlledwr enwog, Garry Owen ac Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru, Sue Evans. Derbyniwyd mwy na 70 o geisiadau ac enwebiadau o bob cwr o Gymru ar gyfer gwobrau 2022. […]

Dysgu mwy

11 Mawrth 2022

Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am staff a phrentisiaid i weithio mewn grwpiau chwarae a meithrinfeydd

Mae ymgyrch recriwtio fawr ar waith i gyflogi mwy o staff gofal plant Cymraeg eu hiaith ledled Cymru. Ydych chi wrth eich bodd yn gweithio gyda phlant ac am roi’r dechrau gorau posibl i blant drwy gynnig y cyfle iddynt chwarae, dysgu a thyfu drwy gyfrwng y Gymraeg?   Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am […]

Dysgu mwy

2 Mawrth 2022

Gitarydd o Gymru yn rhoi benthyg cân i Gofalwn Cymru

Mae Callum Alexander Bromage yn byw bywyd prysur. Yn ystod y dydd, mae’r dyn ifanc 24 oed o Abertawe yn chwarae gitâr arweiniol mewn band sy’n dechrau torri trwy’r sîn ar hyn o bryd – band sydd eisoes wedi gweithio gyda chynhyrchwyr sydd wedi ennill gwobrau Grammy. Ond mae Callum hefyd yn rhoi ei amser […]

Dysgu mwy

21 Chwefror 2022

Pam y dylech gynnig rhaglen brentisiaeth yn eich sefydliad.

Mae Gofalwn Cymru wedi bod yn siarad gyda chyflogwyr ledled Cymru er mwyn helpu i ddeall manteision recriwtio prentisiaid i’r sector. Fel cyflogwr byddwch yn: denu pobl ifanc brwdfrydig a’r rhai sy’n newid gyrfa lleihau trosiant staff a gwella’r gyfradd gadw helpu i gydbwyso gweithleoedd sy’n heneiddio cynnig rhagor o gyfleoedd yn eich cwmni darparu […]

Dysgu mwy
1 2 3 8