fbpx
Skip to main content

Newyddion Diweddaraf


10 Awst 2022

Rhaglen bartneriaeth Ymddiriedolaeth y Tywysog: cyflwyniad pwrpasol i bobl ifanc i gyfleoedd gyrfa ym maes gofal cymdeithasol

Mae 11 o bobl ifanc o bob cwr o Gymru wedi cael cyflwyniad pwrpasol i hyfforddiant gofal cymdeithasol, trwy bartneriaeth newydd hefo Ymddiriedolaeth y Tywysog. Dyma’r cyntaf, gobeithio, mewn cyfres barhaus o raglenni hyfforddiant rhad ac am ddim rhwng Gofalwn Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog i danio diddordeb pobl ifanc mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn […]

Dysgu mwy

11 Gorffennaf 2022

Ysgol haf gofal cymdeithasol: disgyblion Sir Benfro yn cael blas ar yrfaoedd mewn gofal cymdeithasol

Disgyblion Ysgol Uwchradd Wrh Hwlffordd yw’r cyntaf i dderbyn rhaglen hyfforddiant newydd cyflwyniad i ofal cymdeithasol. Mae’r ysgol haf gofal cymdeithasol yn rhaglen hyfforddiant ar gyfer ysgolion, sydd â’r bwriad o ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfa mewn gofal cymdeithasol. Cyflwynwyd y rhaglen newydd yma i dros 40 o ddisgyblion mewn dau grŵp blwyddyn. Bu […]

Dysgu mwy

8 Mehefin 2022

Ein ffrind Wilbert, o feithrinfa Corwen

Buom yn siarad gyda meithrinfa ddydd Corwen i gael clywed am effaith anhygoel Wilbert y ci ar y plant yn eu gofal. Dachshund (ci selsig) yw Wilbert, brid bach, hypoalergenig sy’n adnabyddus am ei natur dyner. Mae Wilbert yn gariadus, yn ffyddlon ac yn gwmni hyfryd i’r plant. Cyrhaeddodd y feithrinfa yn gi bach ym […]

Dysgu mwy

12 Mai 2022

Nyrs y flwyddyn 2022

Mae Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru wrth ei fodd o weld gwobrau Nyrs y Flwyddyn yn dychwelyd yn 2022.   Eleni, maent yn edrych ymlaen at ddathlu 10fed pen-blwydd eu gwobrau mawreddog, gan gydnabod safonau eithriadol mewn nyrsio. Mae ein gwobrau’n cydnabod yr ymdrechion, yr ymrwymiad a’r cyflawniadau eithriadol sydd wedi cael eu gwneud gan […]

Dysgu mwy

30 Ebrill 2022

“Mae Avril wedi newid fy mywyd”

Yn ddiweddar cawsom gyfarfod ag Avril Bowen, o Sir Gâr a ddywedodd wrthym am ei rolau ym maes gofal plant yn y cartref.   Sut ddaethoch chi’n nani? Roeddwn i’n warchodwr plant am ugain mlynedd tan i’m gŵr a minnau benderfynu lled-ymddeol. Roedden ni am symud i gefn gwlad, ond roeddwn i wedi dod yn […]

Dysgu mwy

28 Ebrill 2022

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau 2022

Cyflwynwyd gwobrau i saith enillydd yn y seremoni Gwobrau 2022 eleni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ddydd Iau, 21 Ebrill. Cafodd y gwobrau eu harwain gan y darlledwr enwog, Garry Owen ac Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru, Sue Evans. Derbyniwyd mwy na 70 o geisiadau ac enwebiadau o bob cwr o Gymru ar gyfer gwobrau 2022. […]

Dysgu mwy
1 2 3 8