fbpx
Skip to main content

Latest News


25 October 2022

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022

Buddsoddi yn natblygiad staff yn hwb mawr i fusnes newydd… Mae busnes newydd gofal plant a lansiwyd yng Nghaerfyrddin yn anterth y pandemig Covid-19 yn mynd o nerth i nerth. Wrth i’r byd ymgodymu â chyfnodau clo a chyfyngiadau symud, lansiodd Rebecca Davies fusnes Willow Daycare ar dir Ysbyty Cyffredinol Glangwili, gan gydnabod bod prinder […]

Learn more

1 October 2022

Cwrs newydd yn helpu i roi mwy o bobl ar y llwybr i yrfa ym maes gofal

Mae mwy na 30 o bobl o’r gymuned Affricanaidd yn Abertawe wedi cwblhau cwrs tridiau Cyflwyniad i ofal cymdeithasol, er mwyn eu helpu ar y llwybr i yrfa ym maes gofal. Cwblhaodd dau grŵp o Ganolfan Gymunedol Affricanaidd Abertawe y cwrs tridiau ar-lein, gan ddysgu am weithio ym maes gofal cymdeithasol, pa rolau sydd ar […]

Learn more

21 September 2022

Cynigion ac enwebiadau ar agor nawr ar gyfer Gwobrau 2023

Mae’r cyfnod cynigion ac enwebiadau ar gyfer Gwobrau 2023 nawr ar agor ac rydyn ni am glywed am y gwaith da sy’n cael ei wneud o fewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Os ydych chi’n dîm, grŵp neu sefydliad yn y sectorau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol neu gydweithredol […]

Learn more

September 2022

Y Gymraeg ym maes gofal

Trwy wella sgiliau a gwybodaeth iaith Gymraeg y gweithlu, a’i ddealltwriaeth o ddwyieithrwydd, bydd modd helpu i ddarparu gwasanaethau gofal gwell i bawb. Beth yw’r ‘Cynnig Rhagweithiol’? Ystyr y ‘Cynnig Rhagweithiol’ yw darparu gwasanaeth yn y Gymraeg heb i rywun orfod gofyn amdano. Os nad yw gwasanaethau Cymraeg yn cael eu cynnig mewn ffordd ragweithiol, […]

Learn more

10 August 2022

Rhaglen bartneriaeth Ymddiriedolaeth y Tywysog: cyflwyniad pwrpasol i bobl ifanc i gyfleoedd gyrfa ym maes gofal cymdeithasol

Mae 11 o bobl ifanc o bob cwr o Gymru wedi cael cyflwyniad pwrpasol i hyfforddiant gofal cymdeithasol, trwy bartneriaeth newydd hefo Ymddiriedolaeth y Tywysog. Dyma’r cyntaf, gobeithio, mewn cyfres barhaus o raglenni hyfforddiant rhad ac am ddim rhwng Gofalwn Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog i danio diddordeb pobl ifanc mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn […]

Learn more

11 July 2022

Ysgol haf gofal cymdeithasol: disgyblion Sir Benfro yn cael blas ar yrfaoedd mewn gofal cymdeithasol

Disgyblion Ysgol Uwchradd Wrh Hwlffordd yw’r cyntaf i dderbyn rhaglen hyfforddiant newydd cyflwyniad i ofal cymdeithasol. Mae’r ysgol haf gofal cymdeithasol yn rhaglen hyfforddiant ar gyfer ysgolion, sydd â’r bwriad o ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfa mewn gofal cymdeithasol. Cyflwynwyd y rhaglen newydd yma i dros 40 o ddisgyblion mewn dau grŵp blwyddyn. Bu […]

Learn more
1 2 3 9