fbpx
Skip to main content

Latest News


7 February 2024

Ein cwrs gofal plant yn rhan o brosiect peilot gydag ysgolion Cymru

Mae ein peilot i hyrwyddo gyrfaoedd yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant fel gyrfa werthfawr a gwerth chweil i bobl ifanc bellach ar y gweill. Ysgol Uwchradd Cwmbrân yw’r ysgol gyntaf yng Nghymru i gymryd rhan mewn prosiect peilot i gynnig cwrs gofal plant i ddisgyblion ysgol uwchradd. Cynhaliodd yr ysgol dair gwers, un […]

Learn more

6 February 2024

Arolwg Dweud Eich Dweud 2024 yn fyw

Mae Gofal Cymeithadol Cymeu eisiau glywed eich barn am weithio ym maes gofal cymdeithasol ac am bethau fel tâl ac amodau, eich iechyd a’ch llesiant, a beth rydych chi’n ei hoffi am weithio yn y sector fel rhan o’n harolwg Dweud eich Dweud 2024. Maen nhw’n gobeithio bydd y nifer mwyaf posibl yn cwblhau’r arolwg, o ystod […]

Learn more

13 December 2023

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Tomorrow’s Care

Llongyfarchiadau mawr i dîm Gofalwn Cymru, wrth i’r rhaglen Cyflwyniad i ofal cymdeithasol gyrraedd y rownd derfynol yng ngwobrau Tomorrow’s Care. Mae’r gwobrau, sy’n cael eu trefnu gan Tomorrow’s Care, yn dathlu cynnyrch a gwasanaethau arloesol o bob rhan o’r sector gofal. Mae Cyflwyniad i ofal cymdeithasol yn un o’r 25 sydd wedi cyrraedd y […]

Learn more

24 October 2023

Gwiriwr lefel iaith Cymraeg ar gael i weithwyr gofal cymdeithasol

Gall gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru bellach ddefnyddio rhaglen ar-lein am ddim i asesu eu sgiliau Cymraeg. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cydweithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i ddatblygu ‘Gwiriwr Lefel’ ar gyfer y sector gofal cymdeithasol. Mae’r Gwiriwr Lefel yn asesiad ar-lein i’ch helpu i ddarganfod lefel eich Cymraeg o ran sgiliau gwrando, siarad, […]

Learn more

4 October 2023

Sesiwn llesiant ariannol i gyflogwyr

Sesiwn wybodaeth am lesiant ariannol fel rhan o wythnos ‘Siarad am Arian’. Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer: cyflogwyr gweithwyr cofrestredig ym maes gofal cymdeithasol i oedolion, gan gynnwys Unigolion Cyfrifol a rheolwyr cofrestredig Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal gan Rhian Hughes o’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS). Mae’n gyfle i chi ddysgu: beth […]

Learn more

24 July 2023

Y rhai a gyrhaeddodd restr fer Gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg 2023

Dysgwch fwy am y wobr sy’n dathlu’r rhai sy’n darparu gofal trwy gyfrwng y Gymraeg a phleidleisiwch am yr enillydd Beth yw’r wobr Gofalu trwyr’r Gymraeg? Mae’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg yn wobr flynyddol sy’n cydnabod, dathlu a rhannu gwaith y rhai sydd wedi gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth […]

Learn more

9 June 2023

Annog siaradwyr Cymraeg i gael gyrfa yn y maes gofal 

Yr Eisteddfod Genedlaethol yw uchafbwynt y calendr diwylliannol yng Nghymru. Ar ddydd Iau 10 Awst, byddwn yn noddi’r wŷl unigryw hon drwy greu Diwrnod Gofal. Gyda’r bartneriaeth yma rydyn ni’n mawr obeithio denu siaradwyr Cymraeg o bob lefel i ystyried gyrfa yn y maes gofal.  Dewch i gwrdd â ni yn yr ŵyl fywiog hon. […]

Learn more

June 2023

Mae’r enwebiadau nawr ar agor ar gyfer gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg 2023

Dechrau chwilio am weithwyr sy’n darparu gofal a chymorth rhagorol drwy gyfrwng y Gymraeg. Eleni, rydyn ni’n noddi’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg. Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu gweithwyr sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy ddarparu gofal a chymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n agored i unrhyw weithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym […]

Learn more

7 June 2023

Canllaw gofal cymdeithasol i fyfyrwyr

Ydych chi’n ystyried gweithio yn y maes gofal? Ydych chi’n meddwl bod gennych chi’r sgiliau cywir? Darganfyddwch a yw gofal yn yrfa berffaith i chi gyda’n canllaw gofal cymdeithasol i fyfyrwyr. Mae’r canllaw hwn yn arddangos y gwahanol rolau sydd ar gael ym maes gofal cymdeithasol ac yn rhoi gwybodaeth am y llwybrau amrywiol i […]

Learn more

19 May 2023

Cwrs newydd am ddim yn helpu gweithwyr gofal cymdeithasol i ddysgu Cymraeg

Gall gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru nawr ddysgu Cymraeg am ddim, diolch i gwrs ar-lein newydd. Rydyn ni wedi creu’r cwrs Camau mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yn arbennig ar gyfer bobl sy’n gweithio o fewn gofal cymdeithasol. Mae’n cynnig dysgu hyblyg drwy gyrsiau byr sy’n […]

Learn more
1 2 3 11